Krnov - Glubczyce (Leobschütz)
poslední aktualizace 4.9.2000
Krnov (Jägerndorf) - Glubczyce (Leobschütz) na železniční mapě
z roku 1900
Pohled na Krnovské nádraží v roce 1997, vlevo v pozadí dílny a zvedající se terén do Polska
Společnost MSCB (Mährisch Schlesisch Central Bahn) zahájila v roce 1872 dopravu na své páteřní trati Olomouc - Krnov - Opava. Hned následujícího roku byla otevřena pro veřejnou dopravu trať Krnov - státní hranice a po trati Vilémovy dráhy do Leobschütz. Trať byla v provozu Pruských státních drah. Sloužila k vývozu zboží rozvíjejícího se průmyslu a dovozu komodit potřebných pro tento rozvoj, mezi které patřilo i dolnoslezské uhlí. Ve své době rovněž umožnila obchodní kontakty, nebylo nutno se trmácet poštovním spojem či pěšky. Takto se toto přeshraniční spojení dočkalo vzniku samostatné Československé republiky. Provoz na trati zajišťovaly svými náležitostmi DRG. Stále se udržoval zhruba rozsah osobní dopravy na úrovni tří párů vlaků denně, v neděli jeden pár navíc. Po druhé světové válce již zde nebyl obnoven provoz. Opět ty stejné důsledky jako na všech ostatních přechodech - odsun německého obyvatelstva, pokles produkce místního průmyslu, změna státu za hranicemi a příchod rudé vlády znamenal izolaci kdysi využívaného mezistátního spojení. Po druhé světové válce se ještě nedalo hovořit o masivním nástupu automobilizmu, který by toto spojení ovlivnil.
Trať přesto zůstala fyzicky dosti dlouho ve své téměř původní podobě, rudá moc si tuto spojnici udržovala pro potřebu vojenských transportů.
Krnovské nádraží koncem 19. století
Zatěžkávací zkouška nového mostu přes Albrechtickou ulici
Na území Česka byla využívána v úseku 3,3 km jako vlečka do cihelny a k nákladišti dřeva, dnes je odbočka do cihelny snesena. Na polské straně byl zachován až do 70. let osobní provoz do zastávky Pietrovice Glubczyckie, dnes je již zastaven a na polské straně je postupně likvidována trať - zavážením zářezů (možná způsob ukládání odpadů ???). V Krnově upoutá na této bývalé trati vjezdové pětisvětlové návěstidlo ze směru od Glubczyc. Neznám současný stav mostu přes řeku Opavici, ani stav svršku směrem k hranici na české straně. Poměrně rozlehlé nádraží v polských Glubczycích je po zastavení provozu v dubnu 2000 zcela pusté a mladé stromky postupně vyrůstají v kolejišti.
Stav nádraží Glubczyce 16.8.2000, doprava zastavena, návěstidla mají spuštěna ramena kolmo k zemi a v kolejišti rostou stromky