Chuchelná - Krzanowice (Kranowitz)
poslední aktualizace 26.9.1999

Chuchelná - Kranowitz v roce 1935 Fotografie z oslav v roce 1995 v Chuchelné
Projekt dráhy Opava - Ratibor je spjat se společnosti MSCB (Moravsko Slezské Centrální Dráhy) a snahami Opavy hlavního města Rakouského Slezska získat přístup k dolnoslezskému uhlí (mimo tratě KFNB - nevýhodný tarif) a možnosti exportu výrobků do Pruska. Zanedbatelný přínos neměla dráha mít i na možnosti odbytu zemědělské produkce pruského okresu Ratibor. Musíme brát v úvahu, že v době vzniku ležela téměř celá trať na území Pruska. Provoz na trati Opava nádraží státní dráhy (dnes Opava západ) - Ratibor přes pohraniční most přes řeku Opava (Hlučínsko patřilo od roku 1742 - 1920 k Prusku) byl zahájen 20.10.1895. Dopravu v celém úseku zajišťovaly pruské dráhy. Po převzetí Hlučínska Československým státem 4.2.1920 byl nadále až do 1.9.1921 zajišťován provoz na trati Kravaře - Chuchelná pruskými personálem a pruskými vlakovými náležitostmi. Od roku 1925 byly vlaky od Kravař svedeny do Opavy východního nádraží, když vlaky byly od odbočky krnovské trati sunuty. 13.12.1933 byl zahájen provoz na zaústění tratě od Kravař do nádraží Opava východ tak jak jej známe dnes. Původní trasa od krnovské trati přes most přes trať na Svinov byla včetně náspů snesena. Vzhledem k podílu německého obyvatelstva a nedostatku pracovních příležitostí na Hlučínsku byla zde poměrně silná osobní doprava do Ratiboře za prací do Německa. Po Mnichovu, kdy Hlučínsko bylo připojeno k "Altreichu", zde to nebyly Sudety, zažila trať svou labutí píseň. Byla intenzivně využívána jak osobní tak nákladní dopravou, jezdil zde taky spěšný vlak z Opavy jehož vozy byly připojovány k rychlíku Bohumín-Berlín. S blížícím se koncem války a ustupující německou armádou sílil i zde dopravní chaos. V průběhu osvobozovacích bojů došlo ke zničení silničního mostu v Chuchelné přes trať a druhý byl poškozen (pravděpodobně ustupující německá vojska, dnes jsou oba nahrazeny silničními náspy). Po válce začaly obnovovací práce postupně od Opavy, do Chuchelné byl zahájen provoz 3.3.1946. Za hranicemi, dnes polském území byl obnoven provoz do Krzanowic, který se udržel do konce osmdesátých let. Nyní je trať "polským způsobem" mimo provoz, tj. železniční zařízení je ve většině případů ponecháno svému osudu, budovy jsou využívány k jiným účelům, přejezdy zaasfaltovány a mezi kolejnicemi rostou stromy. V dnešní době několikrát došlo k diskuzi zda se pokusit obnovit provoz. Ale proti hovoří pokus s autobusovou linkou Opava - Ratiboř v roce 1993, po půlročním provozu byla pro malý zájem ze strany občanů obou států zrušena. Pro osobní dopravu totiž zmizelo to podstatné obyvatestvo, které má důvod cestovat často přes hranice - německé obyvatelstvo bylo z Hlučínska z části odsunuto a české za prací do Německa (dnes Polska), již nejezdí (pomíjím nákupní turistiku občanů obou států, která je vázána na automobilismus). Z hlediska nákladní dopravy měla trať silně lokální charakter, bez pokračování do vnitrozemí na straně Česka. Na území Česka není nákladní doprava od roku 1997 provozována.
Jízdní řád Opava východ (Troppau Ost) - Ratibor z roku 1943