Zas kotlový čtyřnápravový vůz
Konstrukční skupina : 10
Číselný interval : 785 4 5
Upřesnění: Objem 400 hl, bimetalový kotel
Výrobce : Vagónka Studénka
Výroba : 1966 - 1969
Typové číslo: 2-343.4
Přepravní režim: 84
Výkres kkStB
(do 1924)
ČSD I.
(1925-1946)
ČSD II.
(1947-1967)
ČSD UIC
(1968-1981)
ČSD/ČD
(od 1982)
Fotografie| 1 |  — —RaUahrs / RaZas
 
Čtyřnápravový vůz pro chemický a agrochemický průmysl s bimetalickým kotlem, unifikované konstrukce s jednotným žebřinovým rámem s tvarově lomenými stojinami (nosičem) pro kotel. Kotel s gravitačním vykládáním spodním T-potrubím s možností vyložení na obě strany.

Spodek a celý vůz - Vagónka Studénka, kotel - trust podniků CHEPOS Brno.

Kotel: materiál - ocel konstrukční 11375.1 (tl. 10 mm plášť, tl. 12 mm dno) přeplátovaná ocelí anitkorozní 17246.1 (tl. 2 mm; plášť i dno). Plnění vrchní přirubové, vykládání spodem hlavním kulovým ventilem Js 150 a T-potrubím s koncovými šoupátky Js 100. Ovládání hlavního kulového ventilu je vrchní (shora kotle) vřetenem.
Technické podmínky TP 04/04E35/68.

Z výroby vozy vystrojeny podvozky typu 26-2.7, později v provozu měněnými za typ 26-2.8. Vykládací potrubí v provozu mohlo být nahrazeno potrubím s menší světllostí (Js 100).
Z výroby vybavovány brzdařskou budkou (později v dílnách odnímána). V náčrtku je vůz vyobrazen bez brzdařské budky.

Majitel na území ČR: Lovochemie Lovosice, celkem 4 kusy (původně 5) v roce 2006. Čísla 785 4 5 (do intervalu zařazeny společně s dalšími typy), kotle v provedení pro přepravu látek nezahrnutých do třídníku nebezpečných látek dle RID.
Dvojkolí vz. 402 mají průměr styčné kružnice 940 mm.
Hlavní technické údaje
Délka přes nárazníky 12790 mm  Rychlost (ložený/prázdný) 100/100 km/h  Ložná hmotnost 57 t 
Výška 4275 mm  Váha 22500 kg  Průměr kotle 2300 mm 
Šířka 3080 mm  Ložný objem 40.0 m3  Délka kotle 10300 mm 
         
Podvozek, pojezd:
Typ 26-2.7, později měněný za typ 26-2.8 Vzdálenost otočných čepů 7200 mm 
Vzor dvojkolí 402 (podv. 26-2.7), 409 (podv. 26-2.8) Rozvor podvozku 2000 mm 
Vzor ložisek 59V Průměr dvojkolí 920 mm 
Spodek, skříň, táhlové a narážecí ústrojí, podlaha:
Spodek spodek svařovaný, z válcovaných a tvarovaných ocelových profilů a plechů
Podélníky hlavní podélníky profilu UE 300x100x10
Čelníky tvarovaný plech tl. 10 a tl. 12 + výztuhy profilu U 160x65x7,5
Skříň  —
Táhlové ústrojí neprůběžné 1 MN, šroubovka 850 kN
Narážecí ústrojí trubkové nárazníky 350 kN
Podlaha  —
Brzda:
Brzda DAKO-GP
Stavěč SZ-10
Ruční brzda vřetenová, ovládaná svislým vřetenem z brzdařské budky, resp. plošiny
Zvláštní výbava, použití vozu:
Zvláštní výbava kotel je zakázáno vykládat tlakem
příprava pro zástavbu automatického spřáhla dle směrnice VÚKV 12/64
plechová brzdařská budka
Použití vozu určen pro přepravu změkčovadel, živice v roztoku a kyseliny dusičné; později využíván při přepravě kapalných hnojiv DAM
 
Fotografie
[1] Zas 84 54 785 4 537-7 Lovochemie Lovosice - žst. Nymburk město (9/2006 M.Kozuk)
 
Poslední modifikace: 14.12.2006 15:47:05

Zpět na katalog


Verze 0.1.4 (beta)
© jub 2004