Zacs kotlový čtyřnápravový vůz
Konstrukční skupina : 10
Číselný interval : 786 6 0, 786 6 1
Upřesnění: Objem 340 hl, starší verze spodku
Výrobce : Vagónka Studénka
Výroba : 1966 - 1969
Typové číslo: 2-313, 2-313.1
Přepravní režim: 33
Výkres kkStB
(do 1924)
ČSD I.
(1925-1946)
ČSD II.
(1947-1967)
ČSD UIC
(1968-1981)
ČSD/ČD
(od 1982)
Fotografie| 1 |  — —RaUachs / RaZacs
 
Čtyřnápravový vůz pro chemický průmysl s ocelovým kotlem. Spodek unifikované konstrukce s jednotným žebřinovým rámem s tvarově lomenými stojinami (nosičem) pro kotel. Kotel s vykládáním vrchem tlakem max. 3 bary (cca 0,3 MPa), s pogumovaným vnitřním povrchem.

Spodek, kotel a celý vůz - Čs. vagónky Tatra - vagónka Studénka.

Kotel: materiál - kotlová ocel konstrukční 11416.1 (plášť tl. 9 mm, dna tl. 10 mm). Zkušební přetlak 0,45 MPa, pracovní přetlak max. 0,3 MPa.

Oba typy jsou podobné, liší se řešením nosičů kotle. Odlišnosti:
Typ 2-313: interval 786 1 1 (spolu s mladšími vozy Uachs/Ra 340 hl 11. konstrukční skupiny), počátek výroby 1966, technické podmínky TP 04/04E8/66, vyšší nosič.
Typ 2-313.1: interval 786 1 0 (spolu s mladšími vozy Uachs/Ra 340 hl 11. konstrukční skupiny), počátek výroby 1968, technické podmínky TP 04/04E49/68, nižší nosič.

Vozy typu 2-313 byly z výroby vystrojeny podvozky typu 26-2.7, později v provozu měněnými za typ 26-2.8. Typ 2-313.1 měl podvozky 26-2.8 již z výroby.

Kotle mají dle třídění RID kód L4CH (na vozech je chybně uváděno L4CN). Současné číslo schválení je DÚ/T-C41.0 a C41.4. Režimy 33 (RIV) a 83.

Majitel na území ČR (stav 2012, celkem 3 existující vozy): Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí n. L. (Spolchemie).

Dnes mají všechny vozy podvozky 26-2.8 (9-806.0). Některé vozy jsou vystrojeny podvozky 26-2.8 s úpravou RP50 s odpruženými kluznicemi a zvětšenými příčnými vůlemi ve vedení. Vůz 786 6 124 má zrušeno domazávání torny podvozku olejovou maznicí se současným dosazením kluzné vložky torny značky Railco a dále dosazením pružnic z ušlechtilé oceli 15260.

Dvojkolí vz. 409 mají průměr styčné kružnice 920 mm.
Hlavní technické údaje
Délka přes nárazníky 12790 mm  Rychlost (ložený/prázdný) 100/100 km/h  Ložná hmotnost 57 t 
Výška  — mm  Váha 22500 kg  Průměr kotle 2100 mm 
Šířka 3080 mm  Ložný objem 34.0 m3  Délka kotle 10340 mm 
         
Podvozek, pojezd:
Typ 26-2.7, později vyměněný za typ 26-2.8; resp. rovnou 26-2.8 pro typ 2-313.1 Vzdálenost otočných čepů 7200 mm 
Vzor dvojkolí 402 (podv. 26-2.7), 409 (podv. 26-2.8) Rozvor podvozku 2000 mm 
Vzor ložisek 59V Průměr dvojkolí 920 mm 
Spodek, skříň, táhlové a narážecí ústrojí, podlaha:
Spodek spodek svařovaný, z válcovaných a tvarovaných ocelových profilů
Podélníky hlavní podélníky profilu UE 300x100x10
Čelníky tvarovaný plech tl. 10 a tl. 12 + výztuhy profilu U 160x65x7,5
Skříň  —
Táhlové ústrojí neprůběžné 1 MN, šroubovka 850 kN
Narážecí ústrojí trubkové nárazníky 350 kN
Podlaha  —
Brzda:
Brzda DAKO-GP
Stavěč SZ-10
Ruční brzda vřetenová, ovládaná svislým vřetenem z brzdařské plošiny
Zvláštní výbava, použití vozu:
Zvláštní výbava kotel:
2 čisticí průlezy
1 potrubí s přírubou pro loženou látku
1 potrubí s přírubou pro inertní tlakový plyn

brzdařská plošina

příprava pro zástavbu automatického spřáhla dle směrnice VÚKV 1964 dodatek II.1967
Použití vozu určen pro přepravu kyseliny mravenčí, kyseliny chlorovodíkové, chlornanu sodného atd.
 
Fotografie
[1] Zacs 33 54 786 6 124-2 Spolchemie - žst. Mělník (foto Ing. Bohumil Skála 12.9.2006)
 
Poslední modifikace: 21.3.2012 20:38:12

Zpět na katalog


Verze 0.1.4 (beta)
© jub 2004