Zkks kotlový dvounápravový vůz
Konstrukční skupina : 29
Číselný interval : 740 0
Upřesnění: 240 hl
Výrobce : Maďarská vagonka a strojírna RÁBA Győr
Výroba : 1966 -
Typové číslo: C.01.200/2 + C.01.308/02 reko
Přepravní režim: 21
 
Výkres kkStB
(do 1924)
ČSD I.
(1925-1946)
ČSD II.
(1947-1967)
ČSD UIC
(1968-1981)
ČSD/ČD
(od 1982)
Fotografie  — —RtUhs/RtZkks
 
Kotlový vůz dodávaný ČSD a potravinářskému průmyslu s vrchním plněním a gravitačním vykládáním kotle spodem na obě strany.

Spodek a celý vůz: výrobce Maďarská vagónka a strojírna Győr (Maďarsko), kotel: výrobce K.V.G.

Kotel: materiál čistý tvářený hliník Al 99,5 (plášť tl. 14 mm, dna tl. 15 mm). Zkušební a výpočtový tlak kotle 0,15 MPa. Kotle vyhovují přepravě nebezpečných látek třídy 3, číslice 3b) dle RID (kód L1,5BN). Číslo dodatečného schválení kotle: DÚ/T-C 23.0.
Ovládání hlavního spodního středového uzavíracího ventilu je vrchní z obslužné plošiny prostřednictvím vřetene s pohybovým šroubem, vedeným uvnitř kotle.

V období 1975 - 1981 byly vozy ve vlastnictví ČSD označeny Uhs/Rt 719 5.
Zařazovány kromě režimu 21 RIV do režimů 25 RIV (pronajatý) a 23 RIV (soukromý).

Provedení spodku vozu a nosiče kotle se během výroby vyvíjelo. Na rámu v oblasti představků byla dodatečně u provozovatele provedena změna: původní nosníky s tažnými háky umístěnými vespod podélníků byly odstraněny a nahrazeny novými krakorcovými nosníky s typizovanými tažnými háky. Nosníky jsou přivařené zboku na podélníky.

Většina vozů již vyřazena, některé vyčleněny pro zvláštní účely železnice (a příslušně přeznačeny) a sloužily jako zásobárenské na uskladnění, případně pro přepravu vody (v kategoriích Zás nebo SV).

Některé vozy původní řady Uhs/Rth (Zekks) typu C.01.308/02 s vytápěním byly v 90. letech minulého století rekonstruovány v Lostru Louny - původní topnice a topné potrubí byly odebrány, příruby pro topnice na dně kotle byly zaslepeny. Vozy byly přeznačeny řadou Zkks (Rt) do intervalu 740 0 s inv. čísly 200 a výše. Číslo schválení kotle DÚ-T/C 23.2.
Hlavní technické údaje
Délka přes nárazníky 9540 mm  Rychlost (ložený/prázdný) 100/100 km/h  Ložná hmotnost 24 t 
Výška 3922 mm  Váha 11600 kg  Průměr kotle 2200 mm 
Šířka 3080 mm  Ložný objem 24.0 m3  Délka kotle 6900 mm 
         
Podvozek, pojezd:
Typ dvojitý hraníkový závěs dle UIC, pružnice osmilistové Rozvor vozu 4500 mm 
Vzor dvojkolí 403.1    
Vzor ložisek valivá 59V v ložiskové skříni WJP 120/240 a WJ 120/240 Průměr dvojkolí 1000 mm 
Spodek, skříň, táhlové a narážecí ústrojí, podlaha:
Spodek kombinovaný - svařovaný a nýtovaný, rozsochy přinýtované
Podélníky 2x U 240x85x9,5
Čelníky 2x svařenec z ocelových plechů tl. 10 a 12 mm
Skříň kotel z čistého hliníku
Táhlové ústrojí průběžné s pevností v tahu 1 MN
Narážecí ústrojí trubkové nárazníky s kroužkovou pružinou 350 kN
Podlaha  —
Brzda:
Brzda DAKO-GP, CV1 12"
stavěč zdrží SZ6
Ruční brzda vřetenová ovládaná z brzdařské plošiny, event. budky
Zvláštní výbava, použití vozu:
Zvláštní výbava kotel:
1 hliníkový plnicí dóm Js 500 s odklopným víkem a bezpečnostním ventilem se zátkou
1 hlavní středový kulový uzavírací ventil GESTRA Js 100
2 koncová vypouštěcí šoupátka Js 100
2 peřejníky (výztužné rozpěry) z lisovaného plechu tl. 15 mm
2 podélné výztuhy kotle T 80x80x20
kotel se nesmí vykládat tlakem

nosič kotle:
svařenec z ocelových plechů tl. 8 mm
spojení s podélníky pomocí nýtů
spojení s podélnými výztuhami kotle pomocí šroubů
kruhové sedlo pro kotel je vyloženo dubovými hranoly

brzdařská budka nebo plošina (budky v provozu odebírány)
rám má přípravu pro automatické spřáhlo
Použití vozu přeprava stolního oleje, sirupů, ovocných šťáv, vín a etanolu (lihu)
 
 
Poslední modifikace: 21.11.2012 20:50:58

Zpět na katalog


Verze 0.1.4 (beta)
© jub 2004