Zacs kotlový čtyřnápravový vůz
Konstrukční skupina : 51
Číselný interval : 786 7
Upřesnění: Objem 460 hl, 1 průlez
Výrobce : Vagónka Studénka
Výroba : 1985 - 1986
Typové číslo: 9-346.2
Přepravní režim: 33
 
Výkres kkStB
(do 1924)
ČSD I.
(1925-1946)
ČSD II.
(1947-1967)
ČSD UIC
(1968-1981)
ČSD/ČD
(od 1982)
Fotografie  — — — —Zacs
 
Čtyřnápravový kotlový vůz s jednotnou konstrukcí páteřového spodku, s přetlakovým vykládáním kotle vrchem.
Poloha vyprazdňovacího hrdla nad TK je cca 4055 mm.

Výrobce spodku, kotle a celého vozu: Vagónka Studénka.

Kotel: svařovaný z konstrukční oceli 11378.1 z plechů tl. 10 mm (plášť, dna). Zkušební tlak 0,45 MPa.

Původní osvědčení kotle - FMD-SOTD 43/K. RID kód kotle je L4CH (výpočtový tlak 0,4 MPa). Vykládací přetlak 0,3 MPa. Vozy zkonstruovány pro přepravu kyseliny chlorovodíkové a mravenčí.

Vozům přidělen interval 786 7 (zde zařazeny společně s příbuznými typy a se staršími typy).

Na typovém výkrese je uvedena vlastní hmotnost 24000 kg. Některé vozy fyzicky v provozu i s hmotností cca 22500 kg.

Technické podmínky TP 2-214/85.

----------------

Změny a rekonstrukce (provedeno bez změny evidenčních a typových čísel vozů):

- odstranění technologického průlezu, změna vrchního vykládání na spodní doplněním hlavního spodního ventilu Gestra EV30 světlosti Js 125 se spodním ovládáním ze země pákou a doplněním spodního T-potrubí s koncovými kulovými kohouty světlosti Js 100 (číslo schválení DÚ/T-CR 44.0 z roku 1998)

- odstranění technologického průlezu, změna vrchního vykládání na spodní s hlavním ventilem FVK světlosti Js 125 se spodním ovládáním, dále se spodním T-potrubím s koncovými kulovými kohouty FVK, případně Klinger, oba světlosti Js 100; původní dóm rekonstruován doplněním poklopu se čtyřbodovým uzávěrem; doplnění cirkulačního potrubí pro odvod plynné fáze, změna kódu RID na L4BN, ložné zboží amoniak-vodný roztok ("čpavková voda") (DÚ/T-CR 44.1 z roku 1998)

- vykládací přetlak 0,25 MPa, chlornan sodný (DÚ/T-CR 44.3), L4C(N)

- výpočtový přetlak 1 MPa (RID kód L10CH) při vykládacím přetlaku 0,3 MPa

Vozům rekonstruovaným z přetlakového vrchního na spodní gravitační vykládání zůstává řada Zacs i původní číselný interval a inv. číslo.

Uvedené hlavní technické údaje platí pro původní, nerekonstruované provedení, jak bylo dodáváno z výroby.
Hlavní technické údaje
Délka přes nárazníky 12640 mm  Rychlost (ložený/prázdný) 100/120 km/h  Ložná hmotnost 56 t 
Výška 4222 mm  Váha 24000 kg  Průměr kotle 2400 mm 
Šířka 3060 mm  Ložný objem 46.0 m3  Délka kotle 10740 mm 
         
Podvozek, pojezd:
Typ Y25 Rs-1 Vzdálenost otočných čepů 7600 mm 
Vzor dvojkolí 428 Rozvor podvozku 1800 mm 
Vzor ložisek 80V Průměr dvojkolí 920 mm 
Spodek, skříň, táhlové a narážecí ústrojí, podlaha:
Spodek svařovaný z válcovaných a lisovaných dílů
Podélníky U240x85x9,5 mm - 4 krátké díly
Čelníky svařenec z plechu tl. 10, 16 a 20 mm
Skříň  —
Táhlové ústrojí neprůběžné, šroubovka 850 kN, vypružení prstencovou pružinou 15 kJ
Narážecí ústrojí trubkové nárazníky s prstencovou pružinou 30 kJ
Podlaha  —
Brzda:
Brzda DAKO-GP
rozváděč DAKO CV1-D 16"
brzd. válec 16"
Stavěč SZ 12-600
Ruční brzda vřetenová, ovládaná svislým vřetenem z brzdařské plošiny
Zvláštní výbava, použití vozu:
Zvláštní výbava Kotel (údaje platí pro provedení z výroby)
1 technologický průlez světlosti Js 600 mm
2 přetlaková hrdla s krytem
alternativně vnitřní povrch kotle pogumovaný

vůz má přípravu pro automatické spřáhlo dle směrnice VÚKV 459.9.001.00.51.2
brzdařská plošina jednotného provedení dle UIC
Použití vozu pro přepravu kyseliny chlorovodíkové (solné) a kyseliny mravenčí; dále rovněž pro přepravu chlornanu sodného a čpavkové vody
 
 
Poslední modifikace: 21.12.2006 0:33:57

Zpět na katalog


Verze 0.1.4 (beta)
© jub 2004