Zaes kotlový čtyřnápravový vůz
Konstrukční skupina : 51
Číselný interval : 798 3, 798 4
Upřesnění: Objem 520 hl, izolace
Výrobce : Vagónka Studénka
Výroba : 1984 - 1985
Typové číslo: 9-349.0
Přepravní režim: 31
Výkres| 1 | kkStB
(do 1924)
ČSD I.
(1925-1946)
ČSD II.
(1947-1967)
ČSD UIC
(1968-1981)
ČSD/ČD
(od 1982)
Fotografie| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  — — — —Zaes
 
Čtyřnápravový kotlový vůz s páteřovým rámem, s izolovaným kotlem s parním vytápěním. Je navržen pro přepravu nerostných olejů (kapalné uhlovodíky) a smoly, vyžadujících tepelnou izolaci při přepravě. V současnosti vyhovuje přepravě nebezpečných látek dle RID dle kódu L1,5BN s doplňky TE4, TE6 a TE24. Z výroby vyhovuje provozu dle podmínek RIV a MC.

Výrobce kotle: Vagónka Studénka. Zkušební přetlak 0,15 MPa (u některých 0,25 MPa), výpočtový přetlak 0,15 MPa u vozů L1,5BN (u některých 0,4 MPa), materiál: ocel 11378.1, tl. 12 mm (dna) a 9 mm (plášť) (katalogový údaj je 10 a 8 mm, možná platí pro prototyp - rok výroby 1980?). Výhřevná plocha 40,6 m2. Vykládání se provádí gravitačně spodem na obě strany. Hmotnost kotle: 6900 kg. Číslo povolení FMD-SOTD: 25/K.

Výrobce spodku a celého vozu: Vagónka Studénka dle technických podmínek TP 2-177/83.

Vozy dodány ČSD s řadou Zaes (Rahi). Po rozdělení Československa byly vozy inv. čísel končících na 01 až 33 soustředěny u ŽSR. Většina vozů je pronajatých (přepravní režim 35).
V roce 1985 byla vyrobena série pro CHEMKO Stážské pro přepravu Diakolu, event. ligninsulfonanu. Vozy byly očíslovány duplicitními čísly s již existujícími vozy ČSD, a to od 798 3 000 a výše (lišily se pouze režimem 33). Dnes jsou zařazeny v režimu 33 56 a v majetku společnosti SLOV-VAGON Košice. Používaly se i nadále pro přepravu ligninsulfonanu po louhování dřevěné buničiny v celulózkách. Cca od roku 2010 jsou rovněž pronajímány pro přepravy řepkového oleje a jeho esterů v ČR (odstavec upraven a doplněn 01.2012).

Rekonstrukce: provozní vozy ČD a ŽSR postupně rekonstruovány dosazením hlavního spodního uzavíracího ventilu Gestra EV30 s novým spodním ovládáním pákou místo původního s pomocným šroubem a dosazením cirkulačního potrubí plynné fáze. Rekonstrukce schválena v ČR pod číslem DÚ/T-CR 38.2.
Některé české vozy dále upraveny odstraněním neprůbojné pojistky kotle na tlakotěsné se zvýšením zkušebního a výpočtového tlaku na 0,4 MPa (RID-kód změněn na L4BH) a přeznačeny do intervalu 798 4 s novými inv. čísly (společně s obdobně upravenými vozy typu 9-343.2). Rekonstrukce schválena pod číslem DÚ/T-CR 38.3.

Poznámka: délka kotle je uváděna bez izolace a vnější armatury topných hadů.
Hlavní technické údaje
Délka přes nárazníky 12640 mm  Rychlost (ložený/prázdný) 100/120 km/h  Ložná hmotnost 53 t 
Výška 4250 mm  Váha 26400 kg  Průměr kotle 2600 mm 
Šířka  — mm  Ložný objem 52.0 m3  Délka kotle 10600 mm 
         
Podvozek, pojezd:
Typ Y25 Cs / Rs-1 / Rs-4 Vzdálenost otočných čepů 7600 mm 
Vzor dvojkolí 428 Rozvor podvozku 1800 mm 
Vzor ložisek 80 V Průměr dvojkolí 920 mm 
Spodek, skříň, táhlové a narážecí ústrojí, podlaha:
Spodek svařovaný z válcovaných proflů a plechů
Podélníky hlavní podélníky U 300 x 100 x 10 mm, krátké vedlejší podélníky U 240 x 85 x 9,5 mm
Čelníky svařenec z plechů tl. 10, 16 a 20 mm
Skříň  —
Táhlové ústrojí neprůběžné 1000 kN, šroubovka 850 kN
Narážecí ústrojí trubkové nárazníky s prstencovou pružinou 30 kJ (kategorie A)
Podlaha  —
Brzda:
Brzda DAKO-GP
rozváděč DAKO CV1D
brzdový válec 16"
stavěč SZ 12-600
Ruční brzda vřetenová, ovládaná svislým vřetenem z brzdařské plošiny
Zvláštní výbava, použití vozu:
Zvláštní výbava Kotel:
1x průlez se čtyřbodovým uzávěrem
1x hlavní uzavírací ventil Gestra Js (DN) 150 vytápěný, později měněný za typ Gestra EV30
2x koncový ventil Js (DN) 150 ve výšce 565 mm nad TK, později nahrazován novými kohouty
1x vykládací T-potrubí plášťově vytápěné odbočkou parního topení kotle
1x cirkulační potrubí plynné fáze svedené pod spodek vozu
2x přípojka parního topení Js (DN) 50 (z obou stran kotle)
1x brzdařská plošina s roštovou podlahou jednotného provedení dle UIC
ochozy na kotli roštové
tepelná izolace kotle minerální plstí tl. 100 mm s krycím plechovým pláštěm z pozinkované oceli tl. 1 mm
příprava pro zástavbu automatického spřáhla dle směrnice VÚKV č. v. 459.9.001.00.51.1
Použití vozu pro přepravu nerostných olejů a smoly (dehtu), dále např. fenolu, naftalenu, těžkého topného oleje, surové ropy nebo ligninsulfonanu
 
Výkresy
[1] Typový výkres
Fotografie
[1] 33 56 798 3 004-2 (CHEMKO Strážské) pronajatý BIOTECHu Paskov pro přepravu ligninsulfonanu, vůz je ještě v původním provedení z výroby; Česká Třebová odj. sk. (3. 3. 2005, Ing. M. Kozuk
[2] 31 54 798 3 077-2, s rekonstruovaným spodním ovládáním a doplněným cirkulačním potrubím; Česká Třebová (10. 11. 2006, Ing. M. Kozuk)
[3] 31 54 798 3 077-2, detail rekonstruované armatury kotle: nové ovládání hlavního ventilu (páka nahoře), vlevo koncová část cirkulačního potrubí a dosud původní koncový ventil vykládacího potrubí
[4] 35 54 798 3 163-6 s rekonstruovanou armaturou (včetně nového koncového kohoutu), pronajatý společnosti DEZA, Nymburk hl. n. (17. 7. 2009, Ing. M. Kozuk
[5] 35 54 798 4 036-3, nová armatura, reko na tlakotěsný kotel, přeznačení na tavený naftalen, pronajatý společnosti DEZA, Česká Třebová (25. 10. 2007, Ing. M. Kozuk)
[6] 35 54 798 4 040-5, nová armatura, reko na tlakotěsný, přeznačení, přeprava surové ropy; Nymburk seř. n. (8. 6. 2009, Ing. M. Kozuk)
[7] 31 54 798 4 043-3, nová armatura, reko na tlakotěsný, přeznačení, Most nové nádraží (15. 4. 2010, Ing. M. Kozuk)
 
Poslední modifikace: 8.1.2012 22:28:14

Zpět na katalog


Verze 0.1.4 (beta)
© jub 2004