Zaes kotlový čtyřnápravový vůz
Konstrukční skupina : 51
Číselný interval : 798 2
Upřesnění: Objem 397 hl, hliníkový kotel, izolace, vytápění
Výrobce : Vagónka Studénka
Výroba : 1980 - 1982
Typové číslo: 9-337.0
Přepravní režim: 33
 
Výkres kkStB
(do 1924)
ČSD I.
(1925-1946)
ČSD II.
(1947-1967)
ČSD UIC
(1968-1981)
ČSD/ČD
(od 1982)
Fotografie  — — — —Zaes
 
Čtyřnápravový kotlový vůz s jednotným páteřovým rámem, s izolovaným hliníkovým tlakotěsným kotlem s možností parního vytápění topnicemi. Je navržen pro přepravu kresolu, xylenolu a ledové kyseliny octové. Používán i pro přepravu jiných látek. V současnosti vyhovuje přepravě nebezpečných látek dle RID dle kódu L4BH. Z výroby vyhovuje provozu dle podmínek RIV a MC.

Výrobce kotle: FEROX Děčín (trust Chepos Brno). Zkušební přetlak 0,41 MPa, výpočtový přetlak 0,4 MPa, nejvyšší provozní a vykládací přetlak 0,05 MPa (původně 0,2 MPa). Materiál: hliník 99,5 % (ČSN 42 4005), tl. plechů 25 mm. Výhřevná plocha topných hadů 26 m2. Vykládání se provádí gravitačně spodem na obě strany. Hmotnost kotle: cca 6700 kg. Číslo povolení FMD-SOTD: 18/K.

Výrobce spodku a celého vozu: Vagónka Studénka dle technických podmínek TP 2-144/80.

Dodány chemickým a agrochemickým podnikům s čísly 798 2 000 až 798 2 055 a řadou Zaes (Rahi) (poznámka: některá z těchto čísel byla později duplicitně využita v kódu 56 pro vozy zcela jiných typů; tyto vozy se pohybují i na území ČR). Některé vozy dodány s režimem 84. Na typ 9-337.0 později navázal prakticky shodný vůz typu 9-337.2.
Většinu vozů vlastní Unipetrol. Některé vozy již vyřazeny nebo rekonstruovány (stav: 2010).

Poznámky: délka kotle je uváděna bez izolace a vnější armatury topných hadů. Objem kotle je obvykle zaokrouhlován na jednotných 400 hl (výpočtový objem je 397 hl). V popisu na vozech lze spatřit některou z obou uvedených hodnot.
Hlavní technické údaje
Délka přes nárazníky 12640 mm  Rychlost (ložený/prázdný) 100/120 km/h  Ložná hmotnost 55 t 
Výška  — mm  Váha 25000 kg  Průměr kotle 2300 mm 
Šířka  — mm  Ložný objem 39.7 m3  Délka kotle 10500 mm 
         
Podvozek, pojezd:
Typ Y25 Cs Vzdálenost otočných čepů 7600 mm 
Vzor dvojkolí 428 Rozvor podvozku 1800 mm 
Vzor ložisek 80 V Průměr dvojkolí 920 mm 
Spodek, skříň, táhlové a narážecí ústrojí, podlaha:
Spodek svařovaný z válcovaných proflů a plechů
Podélníky hlavní podélníky U 300 x 100 x 10 mm, krátké vedlejší podélníky U 240 x 85 x 9,5 mm
Čelníky svařenec z plechů tl. 10, 16 a 20 mm
Skříň  —
Táhlové ústrojí neprůběžné 1000 kN, šroubovka 850 kN
Narážecí ústrojí trubkové nárazníky s prstencovou pružinou 30 kJ (kategorie A)
Podlaha  —
Brzda:
Brzda DAKO-GP
rozváděč DAKO CV1D
brzdový válec 16"
stavěč SZ 12-600
Ruční brzda vřetenová, ovládaná svislým vřetenem z brzdařské plošiny
Zvláštní výbava, použití vozu:
Zvláštní výbava Kotel:
1x průlez se čtyřbodovým uzávěrem
1x hlavní uzavírací ventil Js (DN) 100 ovládaný shora
1x vykládací T-potrubí vytápěné odbočkou parního topení kotle a izolované
2x koncové šoupátko Js (DN) 100
2x přípojka parního topení Js (DN) 50 (z obou stran kotle)
1x brzdařská plošina jednotného provedení dle UIC s roštovou podlahou
ochozy na kotli roštové nebo z fošen
tepelná izolace kotle minerální plstí tl. 100 mm s krycím plechovým pláštěm z pozinkované oceli tl. 1 až 2 mm
příprava pro zástavbu automatického spřáhla dle směrnice VÚKV č. v. 459.9.001.00.51.1
Použití vozu pro přepravu kresolu, xylenolu a ledové kyseliny octové, dále např. kapalných hnojiv, vína, formaldehydu
 
 
Poslední modifikace: 6.10.2010 21:02:21

Zpět na katalog


Verze 0.1.4 (beta)
© jub 2004