Zas kotlový čtyřnápravový vůz
Konstrukční skupina : 51
Číselný interval : 785 4, 795 5
Upřesnění: Objem 408 hl, hliníkový kotel, izolace
Výrobce : Vagónka Studénka
Výroba : 1982 - 1983
Typové číslo: 9-352.0
Přepravní režim: 33
 
Výkres kkStB
(do 1924)
ČSD I.
(1925-1946)
ČSD II.
(1947-1967)
ČSD UIC
(1968-1981)
ČSD/ČD
(od 1982)
Fotografie  — — — —Zas
 
Čtyřnápravový kotlový vůz s jednotným páteřovým rámem a s izolovaným hliníkovým tlakotěsným kotlem. Je navržen pro přepravu vodného roztoku formaldehydu (formalín), dukolu a diakolu (lepidla na dřevo z močovino-formaldehydové pryskyřice) a kapalných hnojiv. Vyhovuje rovněž přepravě nebezpečných látek dle RID dle kódu L4BH (týká se formalínu). Z výroby vyhovuje provozu dle podmínek RIV a MC.

Výrobce kotle: FEROX Děčín (trust Chepos Brno). Zkušební a výpočtový přetlak 0,40 MPa, nejvyšší provozní a vykládací přetlak 0,05 MPa. Materiál: hliník 99,5 % (ČSN 42 4005), tl. plechů 25 mm. Vykládání se provádí gravitačně spodem na obě strany. Číslo povolení FMD-SOTD: 33/K.

Výrobce spodku a celého vozu: Vagónka Studénka dle technických podmínek TP 2-161/82.

Dodány s řadou Zas (Rai). V ČR se nacházejí v intervalech 785 4 a 795 5. Vozy čísel 785 4 000 a výše dodány MCHZ Ostrava (později BC-MCHZ). V roce 2004 prodané společnosti DUKOL Ostrava, následně převzaté OKD, Doprava Ostrava (dnes AWT) a pronajímané DUKOLu. Dále jsou zastoupeny v intervalu 795 5 (Transportservis Beroun, tři vozy).

Poznámky: délka kotle je uváděna bez izolace. Objem kotle je obvykle zaokrouhlován na jednotných 410 hl (výpočtový objem 408 hl). V popisu na vozech lze spatřit některou z obou uvedených hodnot. Oproti verzi s topením je kotel o 300 mm delší.
Některé vozy mají vyměněné podvozky za typ Y25Rs.
Hlavní technické údaje
Délka přes nárazníky 12640 mm  Rychlost (ložený/prázdný) 100/120 km/h  Ložná hmotnost 56 t 
Výška  — mm  Váha 24500 kg  Průměr kotle 2300 mm 
Šířka  — mm  Ložný objem 40.8 m3  Délka kotle 10800 mm 
         
Podvozek, pojezd:
Typ Y25 Cs, Y25 Rs Vzdálenost otočných čepů 7600 mm 
Vzor dvojkolí 428 Rozvor podvozku 1800 mm 
Vzor ložisek 80 V Průměr dvojkolí 920 mm 
Spodek, skříň, táhlové a narážecí ústrojí, podlaha:
Spodek svařovaný z válcovaných proflů a plechů
Podélníky hlavní podélníky U 300 x 100 x 10 mm, krátké vedlejší podélníky U 240 x 85 x 9,5 mm
Čelníky svařenec z plechů tl. 10, 16 a 20 mm
Skříň  —
Táhlové ústrojí neprůběžné 1000 kN, šroubovka 850 kN
Narážecí ústrojí trubkové nárazníky s prstencovou pružinou 30 kJ (kategorie A)
Podlaha  —
Brzda:
Brzda DAKO-GP
rozváděč DAKO CV1D
brzdový válec 16"
stavěč SZ 12-600
Ruční brzda vřetenová, ovládaná svislým vřetenem z brzdařské plošiny
Zvláštní výbava, použití vozu:
Zvláštní výbava Kotel:
1x průlez se čtyřbodovým uzávěrem
1x hlavní uzavírací ventil Js (DN) 150 ovládaný shora
2x koncové šoupátko Js (DN) 100
1x brzdařská plošina jednotného provedení dle UIC s roštovou podlahou
ochozy na kotli roštové nebo z fošen
tepelná izolace kotle minerální plstí tl. 100 mm s krycím plechovým pláštěm z pozinkované oceli tl. 1 až 2 mm
příprava pro zástavbu automatického spřáhla dle směrnice VÚKV č. v. 459.9.001.00.51.1
Použití vozu pro přepravu vodného roztoku formaldehydu, močovinových pryskyřic a kapalných hnojiv
 
 
Poslední modifikace: 6.10.2010 21:09:27

Zpět na katalog


Verze 0.1.4 (beta)
© jub 2004