e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu osobních vozů Články Katalog osobních vozů ČSD/ČD Parostroj

Patrové jednotky řady Bp
poslední aktualizace 6.3.2003
14. prosince 2002 bylo u ČD po 40 letech ukončeno pravidelné provozní nasazení čtyřdílných patrových jednotek Bp (takto zařazeny do provozu, později Bpjo u jednotek 920-949 nebo Bpjoz u jednotek 900-919 a končily s označením Btjo). Konce provozního nasazení na Ostravsku se již "zůčastnily" pouze dvě jednotky - 920 a 931, z dodávek druhé série v roce 1965. Ještě poslední provozní den grafikonu 2001/2002 - 14.12.2002 nebyl příznivě nakloněn jednotce 920 - byla odstavena pro technickou závadu - hlavní list pružnice zlomen.
Tovární snímek jednotky 907 připravené k předání zástupcům ČSD

První jednotky byly objednány Strojimpexem u výrobce VEB Waggonbau Görlitz v počtu 20 kusů. Výroba čtyřdílných jednotek pro ČSD byly zahájena v roce 1961, ale dodávky se uskutečnily až v roce 1962. Teprve v červnu 1961 se první skupina zástupců ministerstva dopravy a ČSD seznamuje s problematikou oprav a provozu ve vozových depech a opravnách. V prosinci 1961 přijeli do vagónky v Görlitz další zástupci ČSD a ministestva dopravy k prvním prohlídkám a zkouškám již vyrobených jednotek. Vagónkou byly připraveny ke zkouškám jednotky 910 a 911. Byly provedeny prohlídky brzdové výstroje, stacionární brzdové zkoušky a jízdní brzdové zkoušky s lokomotivou DR 22 071. Následovaly zkoušky topení, osvětlení a zjištění kolových tlaků. Jako poslední bylo provedeno prověření dokumentace a nápisů na vozech. Zkoušky proběhly v zásadních částech úspěšně, nespokojenost byla vyslovena s kvalitou překladu dokumentace, drobné připomínky byly k brzdové výstroji. Při prohlídce dokumentace a popisů na skříni byly zjištěny tyto odchylky od sjednaného - vozy byly opatřeny popisy v barvě bílé (místo chromové žluti), až na linky a velké ČSD v barvě slonové kosti, druhým nedostatkem bylo číslování - jednotky byly číslovány od čísla 906, místo 900. Bílá barva popisu a číslování zůstalo pro všechny jednotky první série, byly již připraveny. Náprava chyb byla provedena až v provozu u ČSD a jednotky pak jezdily s čísly 900 až 919..
Druhá série jednotek v počtu 30 kusů byla dodána v roce 1965, zásadními odchylkami od první dodávky bylo uspořádání sedadel 2+2, elektrické topení 3000 V a vyhlídkové okno vlakvedoucího. Jednotky dostaly čísla 920 až 949.
Místem jejich provozního nasazení bylo okolí Prahy a Ostravsko, kde svou životní pouť ukončily.

Tovární snímek jednotky 907
V osmdesátých letech byly na severní Moravě a Slezsku - v Ostravě a Bohumíně jednotky 907,908, 910 až 915 první série a 920 až 923, 927 až 931 série druhé. V devadesátých letech po ukončení provozu v Praze zde přibyly jednotky 940, 942 a 945 až 948, ale to již byla první série většinou odstavena. Poslední léta provozu již byly ve znamení technických problémů s pojezdem - zjišťovány trhliny při defektoskopických kontrolách, zejména na závěsech pružnic a značné koroze skříně.. Samozřejmě i z pohledu bezpečnosti cestujících, posuvné a za jízdy neblokované nástupní dveře, již nebyly "způsobilé" pro provozní nasazení.
K zachování pro muzejní účely byly vytipovány dvě jednotky 930 a 931. V roce 2002 prošla opravou v MOVO Plzeň jednotka 930, která byla v rámci opravy opatřena nátěrem a popisem odpovídajícím roku 1965 a stala se součásti expozice muzea ČD v Lužné u Rakovníka. Jednotka 931 je v 2/2003 stále odstavena v Ostravě.
Jednotka 930 v roce 2002 po opravě v MOVO Plzeň (foto Roman Provazník)
další fotografie Bp 930
Technický popis jednotek 1. série:
Čtyřdílná patrová jednotka se skládá ze dvou koncových a dvou středních, vložených vozů. Celá jednotka je uložena na pěti podvozcích. Při uspořádání sedadel 2+3 má celkem čtyřdílná jednotka 410 sedadel, při vlastní váze 125 tun, tedy na jedno sedadlo připadá 304 kg váhy vozidla. Celková kapacita jednotky je stanovena na 910 cestujících.
Skříň a spodek:
Skříně vozů jsou samonosné konstrukce a jsou potaženy plechem síly 1,5 mm. Konstrukce vozů je připravena na podélnou sílu v ose nárazníků 2000 kN. Čela koncových vozů jsou opatřena standardním tahadlovým a narážecím ústrojím a jsou uložena na 2-nápravových podvozcích v ploché torně. Střední díly mezi sebou a s krajními díly jsou spojeny přes uložení v dvojitých kulových tornách s roztečí 400 mm, které jsou uloženy na 3-nápravových podvozcích.
Podlaha vozů je zhotovena ze smrkového nebo borového dřeva síly, v oddílech 20 mm a v nástupních prostorách 25 mm. Nad koly je podlaha chráněna jiskrovými plechy. Uvnitř vozu je podlaha pokryta lepenkou síly 1 mm a linoleem z PVC o síle 2,6 mm. Vnitřní stěny a stropy jsou z dřevovláknitých desek obložených "Melacartem" a pod poprsnicí zelenou tapetou z PVC. Spoje jsou kryty hliníkovými lištami.
Bočnice a podlaha vozů není tepelně izolována. Tepelnou izolaci má pouze střecha.
Okna jsou široká 1000 mm, dolní část oken ve spodních oddílech je pevná bezrámová, horní část oken je v hliníkovém rámu otevíraném sklopením dovnitř. V horních oddílech je horní část oken šikmá, bezrámová, spodní část je bezrámová spouštěná klikovým mechanismem. Šikmá část oken je opatřena slunečními roletami. Okna ve služebních oddílech jsou v rámu a spouští se do bočnice. Čelní okna jsou pevná.
Vstupní dveře jsou dvoudílné, posuvné šířky 1500 mm s pryžovým těsněním. Vnitřní mezi vozy jsou posuvné šířky 900 mm, dveře do záchodů a služebních oddílů jsou jednokřídlové.
Přechody mezi vozy jsou přes přechodové můstky, kryté dvojitými imprgnovanými plátěnými měchy doplněnými v horní části k zvýšení nepromokavosti igelitem. Vnitřní měchy mají odnímatelné díly pro přístup k brzdovému a elektrickému vedení, hlavní parní potrubí je přístupné odnímatelným dílem ve vnějším měchu.

Podvozky:
2-nápravový podvozek má rozvor 3000 mm a je rozsochového typu Görlitz. Dvojkolí s obručovými koly o průměru 950 mm (při nových obručích) je uloženo ve válečkových ložiscích. Rám podvozku je ze skříňových podélníků a čelníků. Kolébka je uložena na dvojici podélných listových pružnic, nápravy jsou odpruženy kombinací listových a vinutých pružin.
3-nápravový podvozek má rozvor 2x1800 mm je rozněž rozsochového typu. Střední dvojkolí má profil se zúženým okolkem. Skříňové podélníky a hlavní příčníky jsou svařeny z plechu a válcovaných profilů. Kolébka je tvaru H a nese dvojitou tornu. Odpružení kolébky je pomocí šroubových pružin. Odpružení kolébky je doplněno třecími tlumiči.
Brzdová výzbroj:
Tlaková brzda je soustavy DAKO, typ CV-1/D, se samočinným brzděním podle zatížení (ventil DAKO-D). Brzdová výstroj je vzhledem k prostorovým možnostem pod vozy osazena kompletně v podvozcích. V krajních dvounápravových podvozcích je použit brzdový válec 12" a v podvozcích třínápravových jsou použity vždy dva brzdové válce 10". Stavěče zdrží jsou typu SAB.

2n podvozek 3n podvozek s dynamem a dvojitou tornou
Nákres 3n podvozku bez zakreslené brzdy a dynama
Nástupní prostor středních dílů
Pohled do spodního patra
Vnitřní výbava:
V oddílech pro cestující jsou sedadla v uspořádání 2+3, kostra sedadel je z ocelových trubek s čalouněnými sedáky a opěradly. Potah je ze zelené koženky. Sedadla mají opěrky hlavy a rukou. Zavazadlové police jsou hliníkové.
Osobní vlak s jednou z jednotek první série v šedesátých letech minulého století (sbírka redakce)
Služební oddíly se spouštěcími okny jsou na obou koncích jednotky. Po celé šířce služebního oddílu je polštářované sedadlo, v místech vstupních dveří sklopné.
Záchody jsou vybaveny záchodovým stojanem, umyvadlem, zrcadlem, věšákem na šaty, nádobou na odpadky, mýdelníčkem, popelníkem, držákem na papír a skříňkou na ručníky. Pro každý záchod je ve střeše zabudován vodojem o objemu 300 litrů.
Osvětlení a vytápění:
Jednotka je vybavena třemi dynamy (na 3-n podvozcích) s řemenovým náhonem. Niklokadmiové baterie německé produkce FAGA s kapacitou 375 Ah a jsou umístěny pod sedadly ve spodních oddílech pro cestující. Osvětlení oddílů pro cestující je zářivkové 180/200V- 50 Hz. Představky, záchody a služební oddíly jsou osvětleny žárovkami.
Jednotka je vybavena nízkotlakým oběžným parním vytápěním, které je dimenzováno na dosažení teploty +18 stupňů při venkovních -18 stupňů Celsia.
Nátěry a nápisy:
Vnější nátěr bočních a čelních stěn je proveden tmavězelenou barvou a doplněn o pásky v barvě slonoviny (RAL 9003). Brzdové díly, spodek a podvozky jsou natřeny černě. Střecha je natřena světlešedou barvou bez tmelení. U první dodané série byly popisy provedeny výrobcem v barvě bílé v rozporu s tehdejšími předpisy a platnými normami.
Závěrem:
Pohled na schody do patra
V době dodávek pro ČSD bylo již vagonářským průmyslem tehdejšího NDR dodáno 100 čtyřdílných jednotek a 17 pětidílných článkových vlaků pro DR. Pro PKP dosáhl dodaný počet jednotek již čísla 65, dalších 23 jednotek pro PKP bylo objednáno na rok 1963. Jedna jednotka byla dodána na zkoušku pro SNCFR. Lze tedy říci, že železniční správy DR, ČSD a PKP byly v Evropě průkopníky provozního využití patrových souprav jejichž další rozšíření a výrobní inovace lze sledovat v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.
Výkresy:
Vzhledem k rozměrům a kvalitě výkresů je přiložen pouze výběr pohledů na krajní díl, střední díl a čelní pohled.
Krajní díl, pohled včetně půdorysu spodního patra
Střední díl, pohled a půdorys spodního patra
Čelo a řez skříní
Základní technické údaje:
Délka jednotky přes nárazníky 73 400 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice - spodní oddíl 355 mm
Délka jednotky přes čelníky 72 100 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice - horní oddíl 2 398 mm
Vzd.otoč.čepů u koncového dílu 16 100 mm Výška podlahy nad temenem kolejnice - nástupní prostor 1 125 mm
Vzd.otoč.čepů u středního dílu 16 350 mm Minimální poloměr oblouku pojížděný traťovou rychlostí 180 m
Délka koncového vozu přes čelníky 19 100 mm Váha prázdné jednotky 125 t
Délka středního dílu přes čelníky 16 330 mm Váha plně obsazené jednotky 193 t
Šířka vozu 2 860 mm Nápravový tlak 2n podvozku 16,0 t
Výška vozu od temene kolejnice 4 600 mm Nápravový tlak 3n podvozku 17,5 t
Spodní patro v II sérii (Ing.P.Fiala)
Horní patro v II sérii (Ing.P.Fiala)
Použité prameny:
Popis čtyřdílné patrové jednotky pro osobní dopravu ČSD podle výkresu 142.1.01.01, Görlitz, 1960
Zprávy ze služebních cest do NDR, ČSD Technická ústředna 1961
Návod pro obsluhu podvozků jednotky 924 podle č. výkr. 58.086-04 001, Görlitz, 1965
Přednáška Ing.Beyera, zástupce DIA-Berlin, ČSD Správa Ostravské dráhy 1962
Podklady bývalého vozového depa Ostrava
Neoznačené foto - VEB Waggonbau Görlitz