Baim přípojný čtyřnápravový vůz
Výroba : 1969
Upřesnění: velkoprostorový druhé třídy, k M 296.1 a 2, řada 053
Výrobce : Studénka
Výkres | 1 |
Fotografie | 1 |
kkStB I.
(do 1912)
kkStB II.
(1913-1920)
ČSD I.
(1921-1956)
ČSD II.
(1957-1982)
ČSD III.
(1983-1989)
ČSD-ČD
(1990-2000)
ČD
(od 2001)
 — — —BaimBmnpBnpBtn
 
Dodávky:
1969: 20-09 200 až 203
1970: 20-09 204 až 319
2 oddíly druhé třídy, celkem 88 míst, v roce 1983 přeznačeny na Bmnp a později Bnp, dnes 053
Hlavní technické údaje
Váha prázdného vozu 34000 kg  Podvozek, pojezd:
Délka vozu přes nárazníky 24500 mm  Typ bezrozsochový
Délka skříně 24200 mm  Konstrukční provedení svařované
Šířka skříně 2883 mm  Vzor dvojkolí  —
Výška střechy od temene kolejnice 4200 mm  Vzor ložisek  —
Vzdálenost otočných čepů 17200 mm  Spodek:
Rozvor podvozku 2400 mm  Podélníky  —
Průměr styčné kružnice kola 900 mm  Hlavní příčníky  —
Nejvyšší dovolená rychlost vozu 120 km/h  Čelníky  —
Brzdící váha  — t  Táhlové ústrojí neprůběžné, příprava pro aut.spřáhlo
    Narážecí ústrojí trubkové
Míst k sezení 88  Brzda DAKO, 14'', DK
Počet oddílů Osvětlovací zařízení elektrické žárovkové
  Vytápěcí zařízení teplovodní, tepelný zdroj - 2 naftové agreg. VA 20
 
Výkresy
[1] Typový náčrt
Fotografie
[1] Vůz Baim na fotografii VÚKV
 
Poslední modifikace:  —

Zpět na katalog


Verze 0.9.7 (beta)
© jub 2004