Normy evropských modelových železnic
PRŮJEZDNÝ PROFIL

NEM 102

České znění

Míry v mm

Vydání 1958

A. Průřez v přímé koleji
nem102_1.gif (12614 bytes)

Tabulka rozměrů

Velikost G b1 b2 b3 h1 h21) h3 h4
min
Pro elektrifikované tratě
b4 b5 h5 min h6 min
TT 12 32 38 15 7 11 29 45 30 25 52 60
H0 16,5 43 50 20 10 14 41 60 40 33 69 79
S 22,5 57 67 26 12 19 54 80 53 44 92 105
0 32 78 92 36 17 26 75 110 70 58 127 145
1 45 111 131 51 25 40 106 157 101 80 180 207
Obrys vozidel viz NEM101.
Dvojkolí a kolej viz NEM 310.

1) Jen pro koleje u nákladních ramp.

B. Průřez v oblouku

nem102_2.gif (25163 bytes)

1) Míry b2 a b5 viz část A této normy
2) Za a se dosazuje vždy méně příznivá hodnota i .

Vysvětlivky :

Normovaná rozšíření pro vnější stranu oblouku a a vnitřní stranu i byla vypočtena na základě níže uvedených normových vozidel :

q  = 6,75 m
p  = 0 m
na = 6,20 m
rozhodující obrys pro a

nem102_3.gif (5224 bytes)

q  = rozvor vedoucích dvojkolí nebo otočných čepů
q  = 18,0 m
p  = 3,0 m
ni = 9,0 m
rozhodující obrys pro i

nem102_4.gif (5136 bytes)

nmax = q : 2

Faktor oblouku B (závislý na poloměru r (r m) a na pomocném měřítku PM 3 pro průjezdné průřezy) se násobí faktorem vozidla A pro vnější rozšíření nebo faktorem J pro vnitřní rozšíření.

nem102_5.gif (3061 bytes)

Pro obě normová vozidla platí A = 40,15 a J = 41,63. Méně příznivá hodnota J se použije pro vnitřní a vnější rozšíření.