Normy evropských modelových železnic
DVOJKOLÍ A KOLEJ

NEM 310

České znění

Závazná norma

Vydání 1976


Tato norma je podkladem pro zkoušení kolejí, vyhýbek a křižovatek na straně jedné, kol a dvojkolí na straně druhé.

Dle NEM zhotovené modelové dráhy musí odpovídat této normě. Na normy NMRA 83 a 84 a doporučení NMRA RP25 byl vzat ohled v největší možné míře.
V zájmu jistoty provozu se míry odchylují od měřítkového zmenšení předlohy.

TK  - temeno kolejnice
TK' - měřící rovina pro všechny vodorovné míry této normy

Nem310_obr.GIF (7071 bytes)

Tabulka měr pro kolej dvojkolí kolo

Rozchod
Jmenovitá hodnota

G1)
max
C2)
min
S
max
F3)
max
H4)
min
K
max
B
min
N5)
min
T
min   min
D6)
max
P
-
9 9,3 8,1 7,3 1,0 0,9 8,1 7,4 2,2 0,5 0,6 0,9 0,15
12 12,3 11,0 10,1 1,1 1,0 11,0 10,2 2,4 0,6 0,7 1,0 0,2
16,5 16,8 15,2 14,1 1,3 1,2 15,2 14,3 2,8 0,7 0,9 1,2 0,25
22,5 22,8 20,9 19,5 1,6 1,4 20,9 19,8 3,5 0,9 1,1 1,4 0,3
32 32,3 29,9 28,0 2,2 1,6 29,9 28,4 4,7 1,2 1,4 1,6 0,4
45 45,6 41,8 39,3 2,8 2,2 41,8 39,8 5,7 1,5 1,7 2,2 0,5
Poznámky :
  1. U přímé koleje je nutno dodržovat jmenovitou míru. V oblouku je vhodné rošíření rozchodu, na př. mají-li být v provozu       vozidla s velkým rozvorem.
  2. Ohraničení Cmin platíjen v kritickém obvodu přídržné kolejnice, neplatí tedy na př. u vodících kolejnic, které jsou používány        u oblouků s malými poloměry nebo u ochranných kolejnic na mostech.      
  3. Fo = (G - S) :2 , případně u přídržné kolejnice F = G - C
    Dodržet maximální světlost žlábků srdcovky dovoluje společný provoz s koly, jejichž okolky mají rozdílnou výšku D.Budou-li nutná následkem šikmé polohy dvojkolí v obvodu žlábků jejich rozšíření nad danou míru, nebo musí-li být z téhož důvodu zmenšena hodnota S, může být minimum výšky okolku D menší jen o 0,1 než maximum. Hloubka žlábku může být pak jen = Hmin + 0,1. Koleje se zvětšenou světlostí žlábků F nejsou vhodné pro vozidla dle normy NMRA.
  4. Hmin platí pouze pro světlost žlábků srdcovky. Jinde je zapotřebí zachovat hloubku H´ >1,3 H pod TK. Vrchní plochy nekovených srdcovek mají ležet 0,1 pod TK.
  5. Šířka kola může být zmešena až na měřítkové provedení, není-li uvažován nájezd okolku. 
  6. Míra D může být zmenšena až na měřítkové provedení, není - li uvažován nájezd okolku