Jindřichov ve Slezsku - Glucholazy (Ziegenhals)
poslední aktualizace 27.11.1999
Glucholazy (Ziegenhals) na železniční mapě (1900) Glucholazy s osobním vlakem PKP s lok. SM42 v roce 1999
glucholazy_1900.gif (21388 bytes) Glucholazy_SM42a.jpg (28809 bytes)
Společnost MSCB (Mährisch Schlesisch Central Bahn) dokončila výstavbu trati do Jindřichova ve Slezsku (Hennersdorf) 1.10.1872 a zahájila provoz v celém úseku Olomouc - Krnov - Jindřichov. Zde nastal jeden z mála případů, kdy na straně Rakouské monarchie trať dosáhla hranic dříve než na straně Pruska. Důvodem byly rozpory v trasování trati na pruské straně. K propojení došlo 1.12.1875. Při zahájení provozu byly na trati stanice v Albrechticích a Jindřichově  a zastávka v Třemešné. V Třemešné došlo k velkému rozšíření na stanici v roce 1898 při otevření provozu úzkorozchodné dráhy do Osoblahy. Úpravy se nevyhly ani stanici v Jindřichově. V roce 1881 byla zrušena výtopna, 1906 přibyly dvě staniční koleje, 1911 točna a 1913 přestavěna budova. Zpočátku byl provoz na trati velmi slabý - 2 páry osobních vlaků denně..
V roce 1886 to již byly 4 páry vlaků. V roce 1899 byl zaveden první turistický vlak mezi Opavou a Dolní Lipovou. Nejintenzivnější provoz tak, jak i na ostatních přechodech ve Slezsku, trať zažila v neslavných dobách připojení Sudet k Německu, v období druhé světové války - 2 rychlíky, 3 spěšné vlaky, 8 osobních. Mimo jiných rychlík č. D 291/292 Berlín - Glucholazy - Krnov - Opava, sestavený až z osmi rychlíkových vozů a tažený v tomto úseku řadou 77.3 DR (354.1 ČSD) nebo 77 DR . Jindrichov_1900.jpg (46019 bytes)
Město Albrechtice (Olbersdorf) v roce 1905
Pro usnadnění provozu v Krnově byla postavena spojka mezi trati na Jindřichov a Opavu, která kolmo křížila trať z Krnova do Glubczyc. Konec druhé světové války znamenal i pro tuto trať pohromu. Jen mezi Jindřichovem a Třemešnou byla trať zatarasena 126 vykolejenými vozy a byly zde zničeny 4 mosty. Provoz byl obnoven 28.10.1945 do Jindřichova ze směru od Krnova. I přes snahu Československého státu obnovit peážní spojení přes Glucholazy pro zahájení obnovy Jesenicka nebyla schopna  polská strana převzatou trať obnovit - k obnově provozu přes hranice došlo až v roce 1948. Ale pouze jako peáž, hraniční přechod nebyl obnoven dodnes. Za zmínku stojí popis peáže z dob komunistických - dvou "bratrských států" jaký kontrast proti první republice a současnosti. Vlak z Jindřichova zastavil na hranicích v osvětlené a oplocené zóně jako na hranicích do kapitalistické ciziny, nastoupili polští pohraničníci se samopaly přes rameno, v Glucholazích při pobytu ve stanici vystoupili z vlaku a hlídkovali na nástupišti a při přejezdu státní hranice směrem na Mikulovice znovu zastavení a polští ozbrojenci soupravu opustili. Dnes se již opět jezdí bez dozoru a zastavování - pouze počet vlaků přes hranici poklesl pro menší zájem cestujících a náklady na peážní provoz - zůstaly spěšné vlaky do Jeseníka z motorovými vozy 843. Na obnovení hraničního přechodu se stále čeká.