Opava západ - Pilscz (Piltsch) - Baborów (Bauerwitz)
poslední aktualizace 4.9.2000

Pohled z objektu opevnění OP S-17 na vlak do Piltsche Trať Troppau (Opava) - Piltsch na železniční mapě (1900)
Dne 2.8.1909 byla otevřena spojka mezi Troppau Staatsbahnhof (Opava západní nádraží) a stanicí Piltsch (Pilšť, od 1945 Pilscz PKP). Opavské nádraží státní dráhy získalo tímto silný pruský ráz (Pruské státní dráhy zajišťovaly i provoz z Ratiboře). Piltsch byl koncovou stanicí trati Preußische Staatsbahnen (Pruských státních drah) z Bauerwitz (od r. 1945 Babórow PKP). Vlastní trať odbočovala z trati státní dráhy 1,5 km za nádražím Opava západ po překročení Krnovské ulice (ještě dnes je zde za srážním domkem odbočka krátké vlečky - bývalé trati) a pokračovala obloukem s mostem přes řeku Opavy, kterým objížděla ze severní strany Opavu a pokračovala mírně zvlněným terénem do nedaleké Pilstsche. Za městem byla ještě zastávka Kateřinky (tehdy samostatná obec, dnes městská část). Za zastávkou odbočovala vpravo vlečka do cukrovaru, zde bylo přes točnu napojení na vlečku vedoucí přes celé město (z větší části po Nákladní ulici) a most přes řeku Opavu  do stanice Opava východ.
Provoz na trati zajišťovaly Pruské státní dráhy. Svým charakterem měla vždy lokální význam. Na fotografii u objektu těžkého opevnění OP S-17 je nezřetelně vidět třínápravové pruské vozy. Na trati a sousedící silnici byla vybudována v protitankových a protipěchotních překážkách uzávěra k rychlému uzavření komunikace v případě přepadu z Německa.
Při osvobozování Opavy Rudou armádou 20.-21.4.1945 (Opava byla Wehrmachtem vyhlášena opevněným městem a obyvatestvo z města odsunuto) byl zničen most přes řeku Opavu a trať poškozena.
Změněné politické poměry na obou stranách hranic měly za důsledek neobnovení provozu a na českém území již dnes mnoho stop po trati není - zbytky náspů v Městských sadech a vlastní odbočení z trati do Krnova.
V Polsku byl provoz na trati do Pilscze obnoven v 50. letech a byl udržen do konce 70. let. Nyní je její osud podobný ostatním polským tratím směrem k českým hranicím - provoz zastaven a zbytky trati ponechány svému osudu, včetně viaduktu  u vesnice Nowa Cerekvia (naleznete jej nad silnicí Kietrz - Glubzycze). Z dnešního pohledu již asi nedojde k obnovení provozu ani na polské straně.
Mapa z roku 1938 s trati do Piltsche
Viadukt u obce Nowa Cerekvia, dnes jsou pro zábavu shazovány z dvacetimetrové výšky desky z lávky do údolí (16.8.2000)