Petřkovice - Chalupki (Annaberg - Ruderswald)
poslední aktualizace 31.1.2000

Nádraží Hlučín v 70. letech s lokomotivou řady 434.2 U Ludgeřovic v roce 1976
Dne 15.6.1925 byl zahájen provoz na prodloužení trati Opava - Hlučín, do Petřkovic. Tato trať byla rozestavěna před rokem 1920 (rok připojení Hlučínska k Československu) a Československý stát ji dokončil přes nevhodnost trasování až do stanice Petřkovice se stavební délkou 6,897 km. Ke stavbě přeshraničního úseku do Annabergu (Ruderswaldu) dnes polských Chalupek již nikdy nedošlo. Doprava byla provozována pouze do stanice Petřkovice, s nákladištěm a zastávkou v Ludgeřovicích. Později, asi v roce 1927 byla ještě zřízena zastávka Petřkovice doly, za bývalou nemocnicí v Petřkovicích. Takto byla doprava provozována do konce druhé světové války, kdy byl ustupující německou armádou vyhozen do povětří ocelový most přes údolí Petřkovic. Po válce již nebyl obnoven a doprava byla provozována jen do zastávky Petřkovice doly. Z této zastávky pak lokomotiva sunula soupravu do nákladiště v Ludgeřovicích, kde teprve objela soupravu.
Po různých úvahách, mimo jiné i o trolejbusové dopravě do Hlučína z Ostravy, převzal trať z Hlučína do Petřkovic Dopravní podnik města Ostravy a dne 29.12.1950 zde zahájil provoz tramvajové linky číslo 1, Hlučín - Ostrava Vítkovice. V této podobě byla trasa provozována do 1.12.1982, kdy zde definitivně zanikl provoz kolejových vozidel. Dnes je v ose bývalé tratě silnice Ostrava - Hlučín v úseku Petřkovice od restaurace Američanky po benzinovou pumpu před Hlučínem.
Mapa z roku 1935 s tratí do Koblova a zemním tělesem v pokračování na Annaberg - Ruderswald

Chalupki s 423.041 v roce 1999 Nádraží Hlučín v roce 1925