Výstavba nových tratí na Slovensku 1930-1940
poslední aktualizace 7.5.2001
Horná Štubňa - Handlová
Červená Skala - Margecany
Zlaté Moravce - Zbehy
Horná Štubňa - Handlová (20.12.1931)
Stavba tohoto pokračování středoslovenské transverzály o délce 19 km, byla zahájena 8.11.1927 výstavbou tunelu T.G.Masaryka (později Velký, dnes Bralský tunel) s délkou 3011,6 m, tehdy nejdelšího tunelu v Československu. K proražení tunelu došlo 13.7.1930. Tunel je mimo oblouk ze strany od Handlové položen v přímce a ve stoupání 15 promile. Doba na vyvětrání mezi jednotlivými vlaky byla stanovena za nepříznivých povětrnostních podmínek na 50 - 60 minut. Není to jediný tunel na budované trase - byly vybudovány ještě čtyři kratší tunely - Pstruhárský, Hajnický, Pekelský a hned při výjezdu ze stanice Horná Štubňa - Štubňanský. Do provozu byla trať uvedena 20. prosince 1931. Vzhledem k velkému rozsahu zemních prací dosáhla cena 1 km tratě 2,5 mil. Kč. V tunelech byl dosazován svršek typu T, s kolejnicemi délky 25 m, mimo tunely svršek typu
Stavba Štubňanského tunelu
Dokončený zářez a portál tunelu
Xa s kolejnicemi délky 15 m.V Bralskému tunelu byly kolejnice pokusně svařovány aluminotermicky a byly zde i zkušebně položeny kolejnice s přídavkem mědi na zvýšení odolnosti proti korozi.
Výstavba nových železničních tratí se vzhledem k smělým technickým dílům v horském terénu dostává na stránky dobového tisku, který obšírně referuje o výstavbě železnic. Dlouhé tunely, mnoho mostních objektů, mimoúrovňově je řešeno i křížení s polními či lesními cestami.
Provoz v nejdelším tehdejším tunelu měl již od počátku pevná pravidla - provozní mezery mezi vlaky k vyvětrání tunelu, v příznivých podmínkách 20 - 30 minut, při zhoršených až 60 minut. Odvětrání bylo možné urychlit umělým odvětráním přes ventilační komoru a 119 metrů hlubokou šachtu (bylo využíváno při stavbě). Na lokomotivách mělo být používáno kvalitní uhlí z Handlové. I přes tato opatření došlo v březnu roku 1938 k přiotrávení lokomotivní čety u nákladního vlaku s postrkem, mimo lokomotivní čety omdlel jeden z průvodčích nákladního vlaku a spadl pod kola. Následkem této něšťastné události byly zakázány postrky a vlakové čety byly vybaveny plynovými maskami.
Portál Štubňanského tunelu od Handlové
 
Jeden ze silničních nadjezdů

Bralský tunel - výstavba ze strany od Handlové, před dokončením od Skleného a slavnost k pojmenování