e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Rekonstrukce z vozů Gbgkks 9-112.0
poslední aktualizace 25.4.2009
Vůz Gbgkks 21 54 154 7164-7 po opravě v KOS Krnov v lednu 2006
Typový výkres vozu Gbgkks, typ 9-112.0

Bývalé ČSD nakoupily v letech 1983 až 1986 několik tisíc vozů řady Gbgkks, typ 9-112.0 z Vagónky Česká Lípa. Například ještě v posledním roce dodávek, v roce 1986, bylo dodáno 1300 vozů. Vozy dostaly evidenční čísla v intervalu 1533 až 1538 a 1547 až 1549. Při dělení majetku mezi ČD a ŽSR byly rozděleny v poměru 2:1 mezi oba nástupnické dopravní podniky.
Vzhledem k postupnému snižování požadavků na na přepravu v těchto typech krytých vozů, zůstávaly již od počátku 90. let minulého století stovky až později i tisíce vozů nevyužity. Pojezd s dvojitými závěskami umožňující provoz vozů rychlostí 100 km/h v loženém stavu, sice s omezením nápravového zatížení na 20 tun, předurčoval spodek vozu jako základ pro možné rekonstrukce. A tak postupně vznikly čtyři nové řady vozů, které se dostaly do výroby a jedna řada, která skončila pouze prototypem.

Vozy Hbis, Hirrs a Heirrs

Vozy Hbis 21 56 2245 520-5 a 414-2

Vozy Hbis byly rekonstrouvány v ŽOS Trnava pro ŽSR/ŽS Cargo v letech 2000-2005 v počtu více než 500 vozů. Konstrukce vozu pochází od firmy Greenbrier Europe. Přesuvné boční stěny jsou z ocelových profilů a potaženy nánosovou textilií, ve vrchní části jsou kryty tenkým plechem.Spodek voze je zesílen vzhledem k změnám zatížení od nových čelních stěn, brzda zůstala původní. Vozy způsobem svého využití odpovídají jiným vozům Hbis, Hbillns.
Z důvody cenových za přepravu vozové jednotky jsou vozy spojovány do dvojic - Hirrs a trojic Heirrs.

Vozy Kils a Laails

Vozy Kils po modernizaci odstavené v roce 2006 na Ostrava levé
Vůz Kils 21 54 3380 000-1 na výstavě Czech Raildays v roce 2006
Po prototypu Kils postaveném v LOSTR Louny pro firmu AAE, u kterého nenásledovala série vozů, byly od roku 2006 rekonstruovány pro České dráhy vozy Gbgkks typ 9-112.0 na vozy Kils (typ 9-245.1) s evidenčními čísly 21 54 3380 000-1 až 299-2 v OOS Ostrava (prototyp vystaven v roce 2006 na Czech Raildays). Rekonstrukce si vyžádala úpravu spodku vozu z důvodu pevnostních, vozy mají dvě pevná čela a dva přesuvné kryty zajištěné tříbodovým závěrem. Vozy jsou pro lepší komerční využití od roku 2009 spojovány do dvojic. Spojeno bude 100 vozů - z vozů Kils 21 54 3380 200-0 až 299-2 vznikne 50 dvojic vozů s označením Laails (typ 9-142.1) s evidenčními čísly 21 54 4307 001-0 až 050-7.

Vozy Lgs
Vůz Lgs 25 56 4425 154-8
Detail zesílení představku vozu a ukotvení nového vzpínadla
Vozy Lgs jsou rekonstruovány z vozů Gbgkks v ŽOS Trnava. U těchto vozů došlo rovněž k větším zásahům do spodku vozu, vzhledem k zatížení od kontejnerových prvků byly zesilovány představky vozů a vůz má zcela nové, mohutnější vzpínadlo. Vůz 25 56 4425 154-8 byl dán do provozu po rekonstrukci v ŽOS Trnava 10.10.2008. Vozy jsou pronajímány firmě Argo Slovakia a používány na přepravy kontejnerů pro Škodu Auto, kde téměř vytlačili vozy ČD Cargo řad Sgnss a Sggmrss 90´.

Vozy Laaps
Vůz Laaps 21 54 4309 004-2 po rekonstrukci v únoru 2009 na Ostrava levé
Detail vozu 21 54 4309 004-2
Vozy Laaps (prototyp vystavený na Czech Raildays 2007) jsou rekonstruovány v OOS, s.r.o. Ostrava pro ČD Cargo, a.s. od roku 2008. Na pevno spojená dvojice vozů Laaps, typ 9-141.1, s pevnými čely, pevnými klanicemi a upevňovacími popruhy na zajištění nákladu. Vozy jsou určeny pro přepravu dřeva řezaného na krátko s nízkou měrnou hmotností.
Vzhledem k velkému ložnému objemu je řešeno snížení váhy vozu, u vozu 022-4 jsou sníženy vnitřní čela vozu. a provedeny další dílčí úpravy. Na základě provozního vyzkoušení bude prováděna úprava u dalších vozů.
Závěr
Závěrem lze tedy říci, že vozy Gbgkks typ 9-112.0 se staly základem pro poměrně širokou skupinu rekonstrukcí, které sice mají svá omezení - nápravové zatížení pouze 20 tun a tedy ne zcela odpovídají současným možnostem, ale byla zde využita možnost levnějšího pořízení vozů.
Při detailnějším porovnání užitných vlastností, životnosti a pořizovacích nákladů to u některých nově vzniklých typů vozů nemusí vyznívat příliš ekonomicky, přece jen technické parametry, některých typů, tyto vozy znevýhodňují oproti vozům novým.