e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu osobních vozů Články Katalog osobních vozů ČSD/ČD Parostroj

Osobní čtyřnápravový vůz řady Cai/Bai
poslední aktualizace 11.10.2002

Stav osobních vozů po roce 1945 vyžadoval obnovu a doplnění ztrát vzniklých válečnými událostmi. Tento poválečný rozvoj stavu osobních vozů byl zahájen dodávkami nových celokovových rychlíkových vozů ABCa, BCa a Ca z vagónky Tatra Smíchov v celkovém počtu 463 vozů. Byly to moderní celokovové, svařované vozy s podvozky s horním jhem o rozvoru 2,40 metru a délce přes nárazníky 23,228 metru.
Od těchto vozů, které z větší části zaplnily citelný nedostatek rychlíkových vozů, byly odvozeny moderní osobní čtyřnápravové vozy svařované celokovové konstrukce, které zabudováním elektrického topení byly již připravovány na nástup elektrické trakce. Po vyrobení nebyly z počátku mnohé z nich nasazovány do osobní přepravy, ale vzhledem k vlastnostem a moderní konstrukci doplňovaly nedostatečný park rychlíkových vozů. Několik vozů bylo vzhledem ke své nízké váze vybaveno kamny a používáno v provozu s motorovými vozy M 262.0 a to až do druhé poloviny sedmdesátých let minulého století. Vozy byly vyrobeny ve dvou sériích ve vagónce Tatra Smíchov v celkové počtu 1077 vozů a staly se tak po vyrobení nejpočetnější řadou osobních vozů.

Vůz první série 50 54 20-22 127-5 s historickým popisem Cai 4-3130 v Krnově 9/2002

Přehled výroby vozů:
Prototyp Cai 4-3000 byl vyroben v roce 1952.

I. série - rok výroby 1952 - 1954
Cai 4-3001 až 4-3140 délka přes nárazníky 23,300 metru, červená koženka na sedadlech
Cai 4-3141 až 4-3547 délka přes nárazníky 23,300 metru, zelená koženka na sedadlech

U některých vozů I. série je rok výroby 1956, tento údaj pravděpodobně souvisí s pozdní montáži elektrické topení do některých vozů, v odbě výroby nebyly soupravy elektrického topení ještě vyrobeny a vozy šly do provozu bez něj. Montáž elektrického topení proběhla dodatečně.

II. série - rok výroby 1955 - 1958
Cai 4-3548 až 4-3599 délka přes nárazníky 23,236 metru (byly použity nárazníky dle UIC - délky 620 mm, u první série 650 mm)
Cai 4-3640 až 4-3688 délka přes nárazníky 23,236 metru (byly použity nárazníky dle UIC - délky 620 mm, u první série 650 mm)

Další vozy již byly z výroby dodávány pod označením Bai. Vozy z předchozích dodávek byly přeznačeny.
Bai 4-3689 až 4-4109
Bai 4-1426 až 4-1432

Mimo zde uvedené rozdíly mezi jednotlivými sériemi bylo na vozech provedeno desítky
různých úprav a změn, které vyplývaly z provozních požadavků, ale již i z nedostatku materiálů v centrálně řízeném hospodářství. Na tyto rozdíly upozorním v jednotlivých popisech konstrukčních celků.

S přečíslováním vozů byly vozy přečíslovány následujícím způsobem:
Bai 4-3000 až 4-3599 na Bai 50 20-22 000 až 576
Bai 4-3640 až 4-4109 na Bai 50 20-11 000 až 457
Bai 4-1426 až 4-1432 na Bai 50 29-22 000 až 005

Vozy v šedesátých letech minulého století přežily mohutné dodávky vozů Bai maďarské výroby i dodávky vozů Bai ze Studénky a na místních výkonech a v různé další službě (vojenské přpravy) se z části dožily let osmdesátých. V roce 1983 dochází ka dalšímu přeznačení a vozy jsou označeny řadou By (v případě odebraného elektrického vytápění jako řada Byz). Konec osmdesátých let znamenal hramadné vyřazování a tak se roku 1996 dožívá u ČD celkem 6 vozů řady By ve stavu. Dnes je spatříme již jen v historických soupravách při různých oslavách, případně v "podnikovém" muzeu v Lužné u Rakovníka.

Technický popis vozu:
Vůz Cai/Bai je vůz celokovový, svařované konstrukce pro rychlost 120 km/hod. Vůz má dva velké oddíly pro cestující a dva velké nástupní prostory na představcích. Na představku s ruční brzdou je záchod (úborna) a oddíl průvodčího a na opačném konci vozu je druhý záchod a umývárnou.

Typový výkres vozu první série
Podvozek s horními jhy (pensylvánského typu) je svařovaný z ocelových lisovaných plechů. Vypružení rámu podvozku je tvořeno čtyřmi dvojitými válcovými pružinami, kolébka je vypružena osmi dvojitými listovými pružnicemi. Rám vozu je uložen v kulové torně s dvěma postraními odpruženými kluznicemi. Obručová dvojkolí o průměru 940 mm jsou uložena v nápravových ložiscích 49V (vozy první série od čísla 4-3308 byly dodány s kluznými ložisky vzor 52).
Spodek vozu je tvořen kostrou pevně spojenou se skříní na kterou je přivařený vlnitý plech. Mazání torny a kluznic je zajištěno maznicemi umístěnými v bočnicích skříně.
Tahadlové ústrojí je neprůběžné na zatížení 25 tun. Narážecí ústrojí se zkosenými obdélníkovými talíři má u první série délku 650 mm, u druhé 620 mm, tím došlo i ke změně délky vozu přes nárazníky. Nárazníkové koše jsou trubkové.
Brzda na voze je soustavy Knorr s brzdovým válcem 12" a stavěčem zdrží Stopex. Brzdové zdrže na voze jsou jednoduché mimo vozy 4-3548 až 4-3595, které byly vybaveny zkušebně dvojitou botkou. Ruční brzda je umístěna v představku na stěně oddílu pro průvodčího.
Skříň vozu je ocelová, svařovaná, boční stěny a střecha jsou na čelech o 400 mm prodlouženy přes čelní stěny. Kostra je z lisovaných profilů a je pokryta plechem síly 2 mm. Střešní plech je síly 1,3 mm. Boční stěny i střecha jsou zvukově a tepelně izolovány tlumícím nátěrem a výplní. Zevnitř jsou obloženy dřevovláknitými impregnovanými deskami síly 5 mm, příčky jsou z laťovek. Vnitřní obložení je u první série opatřeno barevným nitrotrhacím nátěrem, u vozů druhé série jsou od čísla vozu 4-3548 stěny a příčky tapetovány. První vozy byly vybaveny podvěsy kryjícími prostor pod vozem, později byly v provozu podvěsy pro usnadnění přístupu ke spodku vozu odebrány.
Prototyp vozu Cai 4-3001 ještě s podvěsy
Podlaha z vlnitého plechu (1,5 mm silného) je natřena 2 mm vrstvou základního tlumícího nátěru, následuje dřevovláknitá deska síly 5 mm a smrková prkna síly 20 mm. Takto vytvořena podlaha je kryta PVC. V úborně (WC) a umývárně je místo dřevěných prken ocelová vana s vrstvou cementové malty a dlaždicemi.
Vstupní dveře vozu jsou dvojité, jednokřídlé, světlosti 650 mm, za nimi je vytvořen velkoprostorový představek pro zajištění rychlé výměny cestujících na zastávkách. Čelní dveře jsou jednokřídlé, otevírané dovnitř vozu. Přechody mezi vozy mají sklopné můstky, konzolové zábradlí a při výrobě byly opatřeny spojovacími měchy, které byly od roku 1964 nahrazovány návalky. Spojovací měchy byly od vozu 4-3884 vybaveny závěsem pro spojení s vozy bez měchu, pouze s shrnovacím zábradlím.
Podvozek vozu 4-3669 Představek vozu 4-3130
Okna vozu jsou polospouštěcí se spodní pevnou části. Šířka oken je 1000 mm. Kovové rámy oken jsou u první série natřeny vypalovaným autexem, u druhé série jsou již rámy z nerezové oceli. Ovládání pohyblivé horní části nejprve kličkovým mechanizmem, od druhé série se změnou převodu, od čísla vozu 4-3548 (u první série je nutné otočit kličkou 27 krát pro otevření okna, u druhé sníženo na 4,5 otáček). Od čísla vozu 4-3816 je provedeno zjednodušení ovládání pouze madly okna. Okna v úborně (WC) a umývárně jsou pevná a mají u první série horní část okna výklopnou, u druhé série mají okna nahoře mřížkovou ventilaci.
Úborna (WC) i umývárna mají společné vodní hospodářství s nádrží o objemu 500 l pod stropem na každém představku vozu. Vytápění je pouze teplem s prostor pod nádrží a tak bývaly problémy se zamrzáním vozy.
Vytápění vozu je parní a elektrické. Pro potíže s dostatkem souprav elektrického topení byla z výroby dodána část první série bez elektrického topení a montáž proběhla dodatečně. Parní topení je nízkotlaké, oddíly jsou vytápěny žebrovými nízkotlakými topnicemi umístěnými podél bočních stěn. Hlavní potrubí prochází u první série pod vozem, což bylo příčinou rychlé koroze podlahy z vlnitého plechu při netěsnostech. U druhé série je hlavní potrubí zavedeno dovnitř vozu, izolováno a vedeno podél stěn, tímto řešením došlo i ke snížení tepelných ztrát. Elektrické topení je přímé odporové. Každá ze dvou topných větví je složena z 30 topných odporových vložek po topném výkonu 500W. V oddílech pro cestující jsou topnice umístěny pod sedadly. Na čelech vozu jsou umístěny topné spojky
Osvětlení vozu je elektrické, o napětí 48 V s žárovkovými svítidly. Vůz má dvě alkalické baterie v akumulátorové skříni zavěšené pod vozem. K dobíjení slouží dynamo o výkonu 2,25 kW umístěné na jednom podvozku, které je poháněno řemenem od nápravy.
Použité prameny:
Čtyřnápravový vůz řady Bai, Ing. J. Šalda a J. Chrápavý, Dopravní nakladatelství 1958
Železničář - série článků - Ves tínu linií psaných mědí, Ing. Z. Maruna
Osobní vozy ČSD, Ing. S. Jindra a Ing. M. Frolík,