e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu osobních vozů Články Katalog osobních vozů ČSD/ČD Parostroj
Nové značení osobních vozů od 1.1.2001
informace poskytl Ing. Alan Butschek, poslední aktualizace 16.4.2001
Změny jsou vyvolané novelou úmluvy RIC, tedy předpisu ČD D13 k 1.1.2001. Porovnání změn je zřejmé z přiložených tabulek. Přeznačování osobních vozů, jichž se bude tato změna dotýkat (tzn. nejedná se o všechny řady osobních vozů), má proběhnout do 1.6.2001 (u vozů v režimu RIC) a do 1.1.2003 (u vozů s režimem vnitro). Časem by se měla rovněž vydat novelizace předpisu ČD D21.

 

Přehled změn v písmenném značení osobních vozů od 1. 1. 2001
Označení

Význam do 31. 12. 2000

Význam od 1. 1. 2001

Velká písmena
Salon
salónní vůz salónní vůz
WLA
lůžkový vůz s místy 1. třídy lůžkový vůz s místy 1. třídy
WLB
lůžkový vůz s místy 2. třídy lůžkový vůz s místy 2. třídy
WLAB
lůžkový vůz s místy 1. a 2. třídy lůžkový vůz s místy 1. a 2. třídy
WLAD
lůžkový vůz s místy 1. třídy a služebním oddílem lůžkový vůz s místy 1. třídy a služebním oddílem
WLBD
lůžkový vůz s místy 2. třídy a služebním oddílem lůžkový vůz s místy 2. třídy a služebním oddílem
WLABD
lůžkový vůz s místy 1. a 2. třídy a služebním oddílem lůžkový vůz s místy 1. a 2. třídy a služebním oddílem
WSP
Pullmanův vůz Pullmanův vůz
WR
restaurační vůz restaurační vůz
SR
společenský vůz společenský vůz
A
vůz 1. třídy vůz 1. třídy
B
vůz 2. třídy vůz 2. třídy
AB
vůz s 1. a 2. třídou vůz s 1. a 2. třídou
AR
vůz 1. třídy s restauračním, bufetovým nebo barovým oddílem vůz 1. třídy s restauračním, bufetovým nebo barovým oddílem
ARD
vůz 1. třídy s restauračním, bufetovým nebo barovým oddílem a služebním oddílem vůz 1. třídy s restauračním, bufetovým nebo barovým oddílem a služebním oddílem
BR
vůz 2. třídy s restauračním, bufetovým nebo barovým oddílem vůz 2. třídy s restauračním, bufetovým nebo barovým oddílem
BRD
vůz 2. třídy s restauračním, bufetovým nebo barovým oddílem a služebním oddílem vůz 2. třídy s restauračním, bufetovým nebo barovým oddílem a služebním oddílem
AD
vůz 1. třídy se služebním oddílem vůz 1. třídy se služebním oddílem
BD
vůz 2. třídy se služebním oddílem vůz 2. třídy se služebním oddílem
ABD
vůz s 1. a 2. třídou se služebním oddílem vůz s 1. a 2. třídou se služebním oddílem
D
služební vůz služební vůz
DPost
služební vůz s poštovním oddílem služební vůz s poštovním oddílem
Post
poštovní vůz poštovní vůz
BPost
vůz 2. třídy s poštovním oddílem vůz 2. třídy s poštovním oddílem
DD
otevřený patrový vůz pro přepravu automobilů otevřený patrový vůz pro přepravu automobilů
MD
krytý jednopodlažní vůz pro přepravu automobilů krytý jednopodlažní vůz pro přepravu automobilů
MDD
krytý patrový vůz pro přepravu automobilů krytý patrový vůz pro přepravu automobilů
Malá písmena
a
třínápravový vůz dvounápravový vůz
aa
dvounápravový vůz -
b
vůz s uličkou uprostřed vůz pro tělesně postižené
c
oddíly s místy k sezení, které lze upravit k ležení oddíly s místy k sezení, které lze upravit k ležení
d
služební vůz pro nákladní vlaky vůz s prostorem pro jízdní kola
e
vůz vybaven jen elektrickým topením -
ee
zásobování elektrickou energií z průběžného vedení (CZE) zásobování elektrickou energií z průběžného vedení (CZE)
f
vůz napájen z motorového vozu vůz se zařízením k dálkovému ovládání hnacího vozidla – řídící vůz
g
vůz s alternativním oddílem pro zaměstnance obsluhy vlaku vůz s alternativním oddílem pro zaměstnance obsluhy vlaku
h
vůz s uličkou uprostřed vůz pro tělesně postižené
i
vůz s přechodovými můstky bez návalků a měchů -
j
nerozpojitelná jednotka nerozpojitelná jednotka
k
individuální vytápění kamny individuální vytápění kamny
l
vůz s rozhlasovým zařízením -
m
vůz delší než 24,5 m vůz delší než 24,5 m
n
vůz pro motorovou trakci, bez průběžného kabelu elektrického topení vůz pro motorovou trakci, bez průběžného kabelu elektrického topení
o
dvoupodlažní vůz (nepoužívá se u řad DD, MDD) dvoupodlažní vůz (nepoužívá se u řad DD, MDD)
p
vůz s uličkou uprostřed vůz s uličkou uprostřed
r
zvláštní výbava zvláštní výbava
s
postranní ulička ve služebním voze nebo v osobním voze se služebním oddílem; u vozu WLA oddíly “speciál” (1 lůžko v oddíle) postranní ulička ve služebním voze nebo v osobním voze se služebním oddílem; u vozu WLA oddíly “speciál” (1 lůžko v oddíle)
t
vůz s uličkou uprostřed vůz s uličkou uprostřed
u
úzkorozchodný vůz úzkorozchodný vůz
v
vůz přechodný i pro rozchod 1524 mm vůz s prostorem pro jízdní kola
w
bez přechodových můstků -
x
vůz lehké stavby pro motorové vlaky vůz lehké stavby pro motorové vlaky
y
vůz s uličkou uprostřed -
z
zásobování elektrickou energií z průběžného vedení (CZE) zásobování elektrickou energií z průběžného vedení (CZE)

 

Přehled řad osobních vozů, u kterých dochází
k 1. 1. 2001 ke změně písmenného označení
Řada přívěs. vozů Písmenné označení do 31.12.2000 Číselný interval Nový název řady vozu
v KOV
Bližší charakteristika Nové písmenné označení od 1.1.2001
   A 19-80, 19-10 A 64 Bautzen 1967-71; komb. top. A150
  Ahee 10-70 Apee RIC reko vozů řady B, Bh Apee
  Aee 61 54 19-38 011 Aee(61) RIC klimatizovaný Aee (inv. č. 011) Aee145
  Aeel 19-70 Aee RIC reko vozů řady B, Bh Aee
  AB 50 54 39-40 AB 64 Bautzen 1964-73; komb. top. AB350
  AB 51 54 39-40 AB 64 RIC Bautzen 1964-73; komb. top. AB348
  B 20-80, 20-10 B 64 MR Györ 1965-70; komb. top. B251
  B 20-80, 20-10, 20-40; 20-41 000-174 B 64 NDR Bautzen 1965-73; komb. top. B250
  B 29-41, 29-48 B(Bc 74) reko Bc 59-41, Bautz. 1975-78 B255
  Bte 21-08 001-195 Bdt 87 Studénka 1986-87 Bdt279
  Bte 21-08 270-395 Bdt 90 Studénka 1990-92 Bdt
  Bpe 21-08 396-479 Bp Studénka 1990-92, plyš. sed. Bp
  Bh 21-18 Bt MR Györ Bt277
  Bymee 22-44 Bdmtee    Bdmtee
  Bymee 22-44 216 Bdmpee reko Bymee – 68 míst Bdmpee
  Bhee 20-70 001-035 Bpee RIC reko vozů řady B, Bh Bpee
  Beel 20-70 501-540 Bee reko vozů řady B, Bh, Bc Bee
  Bpjo 26-18 920-949 Btjo ucelená patrová jednotka Btjo
  Bmo 26-18 101-150 Bmto dvoupodlažní vůz Bmto
  Bmo 26-18 Bmteeo připravované reko Bmo Bmteeo
  BDmee 82-70 021-074,82-78 BDbmsee
BDbmsee RIC
   BDbmsee
  BDmeer 82-70 085-100 BDbmrsee RIC zvedací plošina BDbmrsee
  Bh 60 54 21-18 Btk(VOJ) úprava Bh MLR pro voj. přepravy s el. a kamn. vytáp. Btk
  Bc 60 54 29-48 B(VOJ) úprava Bc pro voj. přepravy Bc663
  Bc 59-41 Bc 80 teplovzd. vyt., 3 umývárny Bc842
  WLABv 70-40 135-185 WLAB 821 RIC možný přechod na 1524 mm WLAB821
  WLABm 70-71 WLABmee(61) RIC reko vozu Bmee 21-70 na lůžkový s část. klimatizací WLABmee
  WRRm 88-81 002-015 WRm 813 RIC Bautzen 1978, úpr. pro EC WRm
  WRRm 88-81 016,017,018 WRmee(61) RIC reko 88-41 049-051, klimatiz. WRmee
  WRRm 88-41 037,047,052,068 WRm 78 RIC Bautzen 1978 WRm812
  WRRmz 88-91 WRmz(73) RIC   WRmz
  Daa(-k) 93-21, 94-0X Da nakl.vl. 2nápravový pro nákl. vlaky Da(k)
005
Balm/u   Btu úzkorozchodný vůz Btu
010
Baafx 24-29 Btax-010     Btax
011
Baafx   Btax-011 průchozí řídící vedení Btax781
012
BDaafx 83-29 BDtax-012     BDtax
013
Daafx    Ddax-013 pro přepravu kol Ddax
014
BDaafx   BDtax-014 průchozí řídící vedení BDtax783
020
Bix 28-05 Btx-020 býv. “krátký Balm” Btx761
021
Bifx   Btx-021 reko ř. 020 Btx
022
BDix 82-05 BDdtx služ. odd. pro přepravu kol BDdtx
042
Btfnw 20-09 Btn-042 reko Bnp Btn752
043
Bhfn   Btn-043 přívěsný vůz k mot. voz. ř. 843 Btn753
053
Bnp 20-09 200-319 Btn-053   Btn
056
Bpb   Bdt-056 reko BRn s prostorem na přepravu kol s el. průb. kab. Bdt754
943
Bhfnwr   Bftn-943 řídící vůz k motor. voz. ř. 843 Bftn