Btx(021) přípojný čtyřnápravový vůz
Výroba : 1995 - 1996
Upřesnění: modernizace z vozu řady 020
Výrobce : Studénka, modernizace ŽOS Nymburk
Výkres | 1 |
Fotografie | 1 |
kkStB I.
(do 1912)
kkStB II.
(1913-1920)
ČSD I.
(1921-1956)
ČSD II.
(1957-1982)
ČSD III.
(1983-1989)
ČSD-ČD
(1990-2000)
ČD
(od 2001)
 — — — — —BtxBtx(021)
 
dodány v letech 1995 a 1996 pod čísly 021 001 až 068. Celkem 68 vozů.
V rámci modernizace bylo provedeno zesílení skříně, úprava interiéru, byla dosazena nová sedadla, byly dosazeny nové
nástupní dveře, nová okna, byla dosazena baterie nového typu, nové ovládací zařízení agregátů vytápění a větrání
a byla provedena příprava pro dosazení vlakového rozhlasu.
Vytápění a větrání přípojného vozu je stávající teplovzdušné s naftovým ohřívačem vzduchu. Zdrojem elektrické energie
je akumulátorová baterie, po připojení na motorový vůz řady 842, 843, 812, 854 nebo motorové lokomotivy řady 714 je
zdrojem elektrické energie hnací vozidlo.
Přípojný vůz je vybaven hlavním a napájecím brzdovým potrubím, průběžným vedení dálkového řízení, dvěma zásuvkami
pro dvojčlenné řízení, dvěma zásuvkami pro napájení a ovládání přípojného vozu, dvěma 13-ti pólovými zásuvkami
a přípravou a vedením pro vlakový rozhlas a zařízením "zastávka na znamení", čela přípojného vozu jsou s přechodovými
můstky.
Hlavní technické údaje
Váha prázdného vozu 24500 kg  Podvozek, pojezd:
Délka vozu přes nárazníky 18500 mm  Typ dva půlrámy tvaru T
Délka skříně 17600 mm  Konstrukční provedení bezrozsochový typ 1-740
Šířka skříně 3003 mm  Vzor dvojkolí 101
Výška střechy od temene kolejnice 3701 mm  Vzor ložisek M 57 V 1; valivé
Vzdálenost otočných čepů 12630 mm  Spodek:
Rozvor podvozku 2300 mm  Podélníky lisovaný ocelový profil
Průměr styčné kružnice kola 880 mm  Hlavní příčníky lisovaný ocelový profil
Nejvyšší dovolená rychlost vozu 80 km/h  Čelníky lisovaný ocelový profil
Brzdící váha P 25 t  Táhlové ústrojí neprůběžné
    Narážecí ústrojí trubkové
Míst k sezení 64  Brzda DAKO, 6''
Počet oddílů Osvětlovací zařízení elektrické zářivkové
  Vytápěcí zařízení teplovzdušné, tepelný zdroj - 2 naftové agregáty
 
Výkresy
[1] Typový náčrt z katalogu os. vozů
Fotografie
[1] Vůz 021 030-2 v PJ Rakovník, 05/2003
 
Poslední modifikace: 11.4.2004 16:20:53

Zpět na katalog


Verze 0.9.7 (beta)
© jub 2004