Aa osobní čtyřnápravový vůz
Výroba : 1958
Upřesnění: podvozky se jhy
Výrobce : Vagónka Tatra Smíchov
Výkres | 1 |
Fotografie | 1 | 2 |
kkStB I.
(do 1912)
kkStB II.
(1913-1920)
ČSD I.
(1921-1956)
ČSD II.
(1957-1982)
ČSD III.
(1983-1989)
ČSD-ČD
(1990-2000)
ČD
(od 2001)
 — — —AaB — —
 
dodány s čísly 1120 - 1219
vozy s rychlíkovou brzdou 1120 až 1159 měly max. rychlost 140 km/h. Byly použity pro homologaci brzdy DAKO-R.
Vůz Aa 1207 přařazen na osobní vlaky a označen Aa1-0207 později Ba 50 54 28-22 009. Ostatní vozy v letech 1967-68 přezančeny na Aa 51 54 18-10 001 až 096. Vozy 091 až 096 byly v období 1968-71 používány s řadovým označením ABa v relaci Praha-Paříž.
Celá dodávka byla v letech 1970-71 vyřazena z mezinárdního provozu a přečíslována na 50 54 18-10... se zachovanými pořadovými čísly. Mnohé pak po vyřazení byly upraveny pro potřeby různých železničních organizací.
Vůz č. 1138 byl renovován pro oslavy v roce 1989, dnes patří MDC Bratislava. V roce 1990 ještě údajně zůstaly zachovány vozy 1136, 1141, 1142, 1147 a 1216. Dle dostupných údajů mají na Slovensku kromě Aa 1138 existovat ještě vozy č. 1136 a 1150, vůz 1142 je zachován v ČR, o zbylých nejsou zprávy.
Hlavní technické údaje
Váha prázdného vozu 38250 kg  Podvozek, pojezd:
Délka vozu přes nárazníky 23228 mm  Typ se jhy
Délka skříně 22000 mm  Konstrukční provedení svařované
Šířka skříně 2920 mm  Vzor dvojkolí N 54 V
Výška střechy od temene kolejnice 3840 mm  Vzor ložisek 49V ; valivé, dvouřadé naklápěcí
Vzdálenost otočných čepů 15800 mm  Spodek:
Rozvor podvozku 2400 mm  Podélníky ocelový ohýbaný plech síly 6 mm
Průměr styčné kružnice kola 940 mm  Hlavní příčníky ocelový ohýbaný plech síly 4 mm
Nejvyšší dovolená rychlost vozu 120 km/h  Čelníky ocelový ohýbaný plech síly 10 mm
Brzdící váha O 38, R 41 t  Táhlové ústrojí průběžné, závislé na náraznících
    Narážecí ústrojí trubkové
Míst k sezení 48  Brzda DAKO
Počet oddílů Osvětlovací zařízení elektrické žárovkové
  Vytápěcí zařízení parní a elektrické odporové
 
Výkresy
[1] Jindra,Frolík - Osobní vozy ČSD 1967
Fotografie
[1] Fotografie z katalog vagonky Aa 1120
[2] Historický vůz Aa 1150 v roce 1998 na oslavách ŽSR
 
Poslední modifikace:  —

Zpět na katalog


Verze 0.9.7 (beta)
© jub 2004