e-mail na titulní straně Hlavní stránka katalogu nákladních vozů Články Katalog nákladních vozů ČD/ČSD Parostroj
Mezinárodní číselné označení nákladních vozů
Důležitější než řadové označení nákladního vozu,  ať již "národní" či mezinárodní je číslo vozu. Jedná se o dvanáctimístné číslo jehož jednotlivé číslice, resp. skupiny číslic mají svůj význam a slouží k identifikaci konkrétního vozu. Podrobnosti naleznete v příslušné vyhlášce UIC a v předpise ČD D 14/III "Směrnice o mezinárodně jednotném označování železničních nákladních vozů".
Zde se zmíním pouze o hlavních významech jednotlivých číslic.
Příklad čísla vozu:
31 54 597 5 004 - 0
režim použití vozu zařaditelská železnice řada vozu pořadové číslo vozu   kontrolní číslice

První dvě číslice vyjadřují "režim" použití vozu, tj. zda vůz je ve volném oběhu, zda se jedná o soukromý vůz....
Číslice na třetím a čtvrtém místě identifikují vlastnickou či zařaditelskou železniční správu
Číslice na pátém místě vyjadřuje základní řadu vozu:
1 Kryté vozy běžné stavby se základním řadovým označením ..................................................................................G
2 Kryté vozy zvláštní stavby se základním řadovým označením ................................................................................H
3 Plošinové vozy běžné stavby se základním řadovým označením ............................................................................K, O, R
4 Plošinové vozy zvláštní stavby se základním řadovým označením ..........................................................................L, S
5 Otevřené vozy běžné stavby,čelně a bočně výklopné a s otevíratelnou střechou se základním řadovým označením .E, T
6 0tevřené vozy zvláštní stavby se základním řadovým označením ............................................................................F
7 Kotlové vozy se základním řadovým označením ...................................................................................................Z
8 Chladící vozy se základním řadovým označením ...................................................................................................I
9 Speciální vozy nezařaditelné do řad F, H, L, S nebo Z se základním řadovým označením ......................................U

Dvanácti místné číslo je ukončeno kontrolní číslici, která slouží ke kontrole správnosti celého čísla, což datové systémy výpočetní techniky dělají automaticky a nesprávné číslo vyřazují a příslušný doklad (např. nákladní list, CEVIS) nepřijímají do datových souborů. Dítě školou povinné dokáže spočítat kontrolní číslici již v první třídě ručně, pokud zná postup a proto si ho uvedeme:
11 základních číslic čísla vozu vynásobíme střídavě dvojkou a jedničkou a výsledné jednotlivé číslice (nikoliv výsledek jednotlivých dílčích součtů) sečteme. Kontrolní číslici pak tvoří rozdil mezi číslem 10 a jednotkami součtu je-li na místě jednotek součtu 0 pak je kontrolní číslicí rovněž nula.
Protože 11 základních číslic tvoří lichý počet, je úplně jedno počítáme-li zleva nebo zprava.

Příklad:

31 54 597 5 004 = 2x3+1x1+2x5+1x4+2x5+1x9+2x7+1x5+2x0+1x0+2x4 = 6+1+1+0+4+1+0+9+1+4+5+0+0+8=40
na místě jednotek součtu je 0 a tedy kontrolka viz. poučka při součtu nula je nula (např. v případě 46 je 10-6=4)

rilns.jpg (19940 bytes)

zas.jpg (16167 bytes)


Režim použití vozu

 
  Režim provozu nápravy a  podvozky, rozchod, vlastnictví
01

RIV,EUR,IF

dvounápravový, s pevným rozchodem, železniční správy
02 RIV,IF dvounápravový, s měnitelným rozchodem, železniční správy
03 RIV,IF dvounápravový, s pevným rozchodem, P-vůz  (IF)
04 RIV,IF dvounápravový, s měnitelným rozchodem, P-vůz  (IF)
05 RIV,IF dvounápravový, s pevným rozchodem, pronajatý (Transfesa, STEF, Transthermos)
06 RIV,IF dvounápravový, s měnitelným rozchodem, pronajatý   (Transfesa, STEF, Transthermos)
10   vozy závodové dopravy - pro neveřejnou dopravu
11 RIV,EUR,IF podvozkový, s pevným rozchodem, železniční správy
12 RIV,IF podvozkový, s měnitelným rozchodem, železniční správy
13 RIV,IF podvozkový, s pevným rozchodem, P-vůz  (INTERFRIGO)
14 RIV,IF podvozkový, s měnitelným rozchodem, P-vůz   (INTERFRIGO)
15 RIV,IF podvozkový, s pevným rozchodem,řady "I", který není ve vlastnictví INTERFRIGO, pronajatý
16 RIV,IF podvozkový, s měnitelným rozchodem, řady "I", který není ve vlastnictví INTERFRIGO, pronajatý
21 RIV dvounápravový, s pevným rozchodem, železniční správy
22 RIV dvounápravový, s měnitelným rozchodem, železniční správy
23 RIV dvounápravový, s pevným rozchodem, P-vůz
24 RIV dvounápravový, s měnitelným rozchodem, P-vůz
25 RIV dvounápravový, s pevným rozchodem, pronajatý
26 RIV dvounápravový, s měnitelným rozchodem, pronajatý
31 RIV podvozkový, s pevným rozchodem, železniční správy
32 RIV podvozkový, s měnitelným rozchodem, železniční správy
33 RIV podvozkový, s pevným rozchodem, P-vůz
34 RIV podvozkový, s měnitelným rozchodem, P-vůz
35 RIV podvozkové, s pevným rozchodem, pronajatý
36 RIV podvozkové, s měnitelným rozchodem, pronajatý
40 bez RIV dvounápravový, s pevným rozchodem, služební, železniční správy
41 bez RIV dvounápravový, s pevným nebo měnitelným rozchodem, mezinárodní doprava podle zvláštních úmluv, železniční správy
42 bez RIV dvounápravový, s pevným nebo měnitelným rozchodem, vnitrostátní doprava, železniční správy
43 bez RIV dvounápravový, s pevným nebo měnitelným rozchodem, mezinárodní doprava podle zvláštních úmluv, P-vůz
44 bez RIV dvounápravový, s pevným nebo měnitelným rozchodem, vnitrostátn í doprava, P-vůz
45 bez RIV dvounápravový,s pevným nebo měnitelným rozchodem, mezinárodní doprava podle zvláštních úmluv,pronajatý,
46 bez RIV dvounápravový, s pevným nebo měnitelným rozchodem, vnitrostátní doprava, pronajatý
80 bez RIV podvozkový, s pevným rozchodem, služební, železniční správy
81 bez RIV podvozkový, s pevným nebo měnitelným rozchodem, mezinárodní doprava podle zvláštních úmluv, železniční správy
82 bez RIV podvozkový, s pevným nebo měnitelným rozchodem, vnitrostátní doprava, železniční správy
83 bez RIV podvozkový, s pevným nebo měnitelným rozchodem, mezinárodní doprava podle zvláštních úmluv, P-vůz
84 bez RIV podvozkový, s pevným nebo měnitelným rozchodem, vnitrostátn í doprava, P-vůz
85 bez RIV podvozkový, s pevným nebo měnitelným rozchodem, mezinárodní doprava podle zvláštních úmluv, pronajatý
86 bez RIV podvozkový, s pevným nebo měnitelným rozchodem, vnitrostátní doprava, pronajatý