Vztah NMRA a NEM u dvojkolí a kolejnic

Poslední aktualizace 8.3.2003

V poslední době se v časopisech objevují články obsahující nepřesnosti ve vztahu k "normotvorné" základně norem NMRA a NEM. Například Dráha 1/2003 - Exotická měřítka a exotické rozchody v železničním modelářství. Kde byly uvedeny dvě chybná tvrzení.

Chybné tvrzení 1:
Norma NMRA definuje svůj vlastní jízdní profil dvojkolí s podstatně nižšími okolky.
Podívejme se tedy jak profil řeší obě normy:
NMRA
- S-4 - Wheels (Dvojkolí) z roku 2002
- RP-25 - Wheel contour (profil dvojkolí) z roku 1997
NEM
- 310 - Dvojkolí a kolej z roku 1977
- 311 - Standardní profil
- 311.1 - Dvojkolí s nízkým okolkem z roku 1996

NEM 311.1 definuje téměř shodný jízdní profil kola jako norma RP-25 ve velikosti dvojkolí CODE 110 (velikost H0, nezaměňovat s kolejnicemi). V porovnání výška okolku u NME 311.1 - 0,6 mm, NMRA RP-25 - 0,64 mm. I v dalších hodnotách se obě normy liší nepodstatně. Problém nastává u NMRA v kombinaci RP-25 a S-4 tedy kompletní dvojkolí s hodnotou rozkolí 14,64 mm, u normy NEM je tato hodnota 14,4 až 14,5 mm. Rozměr rozkolí u dvojkolí dle uvedených NMRA může při průjezdu proti hrotu srdcovky na kolejích dle NEM způsobovat vykolejování (záleží na přesnosti vyrobeného kolejiva). Rozdíly v definování norem pro vztah kolej a a dvojkolí mají historické kořeny - u amerických vozidel absolutní převaha podvozkových vozidel a u evropských i dlouhé dvounápravové vozy. Vozidla s profilem podle NEM 311.1 jsou tedy plně svým modelovým vzhledem a rozměry srovnatelná s dvojkolí podle norem NMRA.

Chybné tvrzení 2:
Kolejnice dle NMRA jsou nižší a tedy modelovější než kolejnice dle NEM
Nejprve opět jak definují rozměry kolejnic obě normy:
NMRA
- RP-15.1 - Rail z roku 1990
NEM
- 120 - Kolejnicové profily a spojky z roku 1993
Norma RP-15.1 definuje rozměr kolejnic ve velikostech CODE 32 až CODE 297, norma NEM jako Profil 10 až Profil 50 (odpovídá CODE 40 až CODE 208). Tolik pokud se jedná o rozsah, ale zpět k velikosti H0. Pro velikost H0 doporučuje uvedená norma NMRA velikost kolejnic CODE 55 až CODE 83, tedy 1,4 mm až 2,0 mm. Norma NEM doporučuje pro velikost H0 velikost kolejnic Profil 18 (CODE 70) až Profil 25 (CODE 100), tedy 1,8 mm až 2,5 mm. Rozdíl v doporučení je tedy u "jednu velikost" kolejnic. Přičemž samozřejmě nejsme doporučením normy nijak omezeni.
Obě normy jsou tedy v hlavních oblastech vztahu kolo - kolejnice téměř kompaktibilní a identické, proto dávat normu NMRA za vzor je evidentní nesmysl, pouze se to v poslední době stalo nějakou modelářskou módou.

Tvrzení lze ověřit na zde uvedených normách ve formátu pdf a taky na www.nmra.org a www.morop.org .